Nytt

Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg har i en banebrytende dom vedtatt at muslimske jenter i Sveits ikke får fritak for svømmeundervisning når både gutter og jenter deltar. Kjønnssegregert svømmeundervisning er ingen menneskerett, fastslo European Court of Human Rights (ECHR) og kastet ut anken som et muslimsk ektepar hadde fremmet fordi de ikke ville at døtrene skulle være i bassenget samtidig med guttene.

Men domstolen hadde mer på hjertet. Den la til at skolene hadde en spesiell rolle når det gjelder å integrere barna, særlig de fra med utenlandsk bakgrunn:

 «The children’s interest in a full education, thus facilitating their successful social integration according to local customs and mores, prevailed over the parents’ wish to have their children exempted from mixed swimming lessons,» the ECHR said in its ruling.

Det tyrkiske ekteparet hadde anket etter å ha fått bot for å holde døtrene hjemme fra svømmingen. De var begge «glødende utøvere av den muslimske religionen», ifølge EMD.

Høyesterett i Tyskland bestemte i desember at muslimske jenter må delta i svømmeundervisningen sammen med gutter. De foreslo at jentene kunne ha på seg burkini.

Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) er tilknyttet Europarådet og har ingenting med EU å gjøre.

Det er gledelig at domstolen valgte integrering og likestilling fremfor islam. Det skulle aldri ha vært nødvendig med en domsavgjørelse på et slikt spørsmål i Europa. Men dessverre, så er tidene blitt slik at vi må forsvare våre egne verdier i retten. Denne gangen holdt vi stand.

Jagland, følger du med?

The Telegraph