Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg har i en banebrytende dom vedtatt at muslimske jenter i Sveits ikke får fritak for svømmeundervisning når både gutter og jenter deltar. Kjønnssegregert svømmeundervisning er ingen menneskerett, fastslo European Court of Human Rights (ECHR) og kastet ut anken som et muslimsk ektepar hadde fremmet fordi de ikke ville at døtrene skulle […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.