Nytt

Byråkrater i Strasbourg advarer den britiske regjeringen om at de må overholde sine internasjonale forpliktelser. En representant for Europarådet, som skal påse at Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD/ECHR) beslutninger blir fulgt, sier at gårsdagens avstemning i det britiske parlamentet ikke forandrer noenting.

I går stemte britiske parlamentsmedlemmer med overveldende, tverrpolitisk flertall mot å følge ECHRs pålegg om å gi innsatte rett til å stemme ved politiske valg. I forbindelse med øksemorderen John Hirst saksanlegg mot Storbritannia for brudd på hans menneskerettigheter fordi han ble nektet å avgi stemme, avgjorde ECHR i 2004 at den 140 år gamle loven var diskriminerende. Britisk høyesterett nektet imidlertid å implementere pålegget, som de mente var en sak for den lovgivende forsamling i parlamentet og ikke domstolene. Labour-regjeringen gjorde forberedelser til å anke dommen, men trenerte grunnet sakens sensitive natur og i fjor varslet Europarådet om at manglende implementering av ECHRs pålegg kunne føre til krav om økonomisk kompensasjon.

Både Tory-politiker David Davis og tidligere justisminister for Labour, Jack Straw, som sammen formulerte det tverrpolitiske forslaget som fikk flertall, mener at ikke-valgte dommere i Strasbourg har gått utover grensene for sin autoritet ved å forsøke å overstyre britisk lov, og at ECHR har tiltatt seg en rolle som Europas høyesterett med stadig videre fullmakter.

I en uttalelse fra Europarådet sier Christos Pourgourides at han er dypt skuffet over gårsdagens avstemning som trosser ECHRs avgjørelse i saken om innsattes stemmerett.

Videre heter det: «Jeg hadde håpet at parlamentet i et av Europas eldste demokratier – ansett som en ledende aktør når det gjelder å beskytte menneskerettigheter – ville ha oppfordret Det forente kongeriket til å ære sine internasjonale forpliktelser, slik vår forsamling oppfordret til forrige måned. Hvert medlemsland må implementere domstolens bestemmelser.

Storbritannias regjering har sagt at den akter å implementere denne dommen og jeg oppfordrer den til å finne en måte å gjøre det på som er konsistent med dens internasjonale juridiske forpliktelser.»

Daily Mail: ‘We expect better from the oldest democracy’: EU officials bite back after defiant MPs reject votes for prisoners