Ved Haugjordet skole utenfor Oslo er det kjønnsdelt svømmeundervisning. Rektor, Katti Anker Teisberg, bekrefter at det har noe med innvandrerjenter å gjøre.

Katti Anker Teisberg er rektor på skolen, og forteller at årsaken til at klassen er delt i svømmeundervisningen har med at «det er problematisk for enkelte jenter i den alderen å ha svømming sammen med guttene.»

– Har dette å gjøre med at det er en del jenter med innvandrerbakgrunn i klassen?

– Blant annet derfor ja.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/8-klasse-i-Ski-har-kjonnsdelt-svomming-og-musikk-7712262.html