Nytt

En tysk dommer har dømt en tannlegeklinikk for å ha nektet en kvinne ansettelse hvis hun ikke fjernet hijaben. Dette var diskriminerende og et brudd på likestillingsloven, mente dommeren ved arbeidsretten i Berlin. Dommen er den første i sitt slag i Tyskland.

 

A young Berlin woman applied last summer for a traineeship to become a dental assistant. Despite being qualified and getting along with staff, she was told that she could not have the position unless she removed her headscarf, theTagesspiegel newspaper said.

This was religious discrimination, the city’s labour court ruled. A headscarf was not an “arbitrary piece of clothing” but an expression of her beliefs and wearing it was part of her right to religious freedom.

Refusing to employ because of her headscarf was in breach of the Equal Treatment Act, the judge said.

The court also rejected the suggestion that headscarves could pose a hygiene risk to patients. There was no more chance of transferring bacteria with a scarf than there was via human hair, the judge said.

The Spandau-based dental surgery argued that they had a right to religious neutrality in the clinic. But the judge said that as “it was in no way a religious institution,” this was not valid.

Other women who had appealed for the right to wear a headscarf at work have lost in the past, generally because they had taken church-related employers to court.

The woman applied for the position in the summer of 2011. When she was rejected she decided, with help from the Turkish Association of Berlin and Brandenburg, to take the practice to court.

 

Det kan – og vil før eller senere bli argumentert for – at også det å nekte en privatbedrift å bestemme sitt eget arbeidsmiljø, er diskriminerende. Å bestemme feks. nøytralitet i forhold til religion er en bedrifts privilegium, og av betydning i forhold til kunder, kan det hevdes. Det er mange servicebedrifter hvor en tydelig religiøs markør vil være et handikap. Folk ønsker ikke å bli minnet om religion i enhver sammenheng. De ønsker noen nøytrale soner. Hijab er en del av gatebildet, kanskje folk ønsker å kunne gjøre business uten slike synlige symboler?

Et annet argument er at likestilling for den ene betyr diskriminering for den andre: er det egentlig likestilling, er det ikke snarere at den ene får en rett på bekostning av andre? Europa var et kristent kontinent, men på arbeidsplasser demonstrerer ikke ansatte sin religiøse tilhørighet. Det blir de fleste steder ansett for å være påtrengende. At sekulære samfunn baner vei for og ved lovens hjelp trumfer gjennom et ultrareligiøst symbol, er ironisk og skurrer i manges ører.

Dessuten overser dommeren at hijaben innebærer og kommuniserer en dom over kvinner som går utildekket. Spesielt muslimske kvinner. Blir det flere hijaber på en arbeidsplass vil de kunne utgjøre et psykisk press på andre kvinner om å dekke seg til. Dette er velkjent. Likevel tas det ikke hensyn til.

Toleransen blir en enveiskjørt gate.

 

http://www.thelocal.de/society/20121018-45639.html