Sivilrett blir uhyre komplisert i et land der den ene gruppen har et eget religiøst lovverk, slik forholdet er i Malaysia, hvor 60 prosent er muslimer. De dømmes av egne shariadomstoler. Ikke-muslimer behandles av sivile domstoler, men når en av ektefellene konverterer oppstår det problemer. I praksis skygger de sivile domstolene da banen, og lar […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.