Også i Tyskland har det utviklet seg et system med sharia-domstoler som løper parallelt med og erstatter det offisielle rettsvesen. Sakene kommer enten ikke opp for domstolene, eller de fører ikke til domfellelse. Soeren Kern ved hudson-ny.org har tidligere beskrevet utviklingen av et parallelt islamistisk rettsvesen i Storbritannia. En ny bok påviser samme trekk i […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.