Gjesteskribent

Europas ubønnhørlige marsj mot islam, kaller Soeren Kern det. Bevegelsen skjer langs mange akser: et økende antall muslimer som ikke integreres og myndigheter som imøtekommer deres krav, uten tanke på konsekvensene for resten av befolkningen, på viktige områder som lov og rett, ytringsfrihet og religionsfrihet.

Kern tar for seg noen viktige begivenheter i 2011. De blir likevel bare symboler på en transformasjon som skjer på grunnplanet, i hverdagen.

Post-Christian Europe became noticeably more Islamized during 2011.


Opprinnelig hudson-institute.ny, som nå heter stonegate institute.