Hijab brukes i økende grad på jobb, i takt med høy innvandring fra muslimske land. Bildet er fra visning av Vys nye uniformer. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB.

I alle EU-land kan nå ansatte som bærer hijab eller andre religiøse plagg på jobben, få sparken på lovlig måte. Dette følger av en ny avgjørelse fra EU-domstolen.

Mange vil med interesse imøtese denne nye arbeidsrettslige praksisen som dermed etableres i alle 27 EU-land.

Document omtalte dette allerede i februar i år, da EU-domstolen tok opp saken, og ga en innstilling i retning av at det skulle åpnes for oppsigelse basert på hijabbruk. Men først måtte saken behandles av domstolen.

Nå er beslutningen fattet, og innstillingen fra tidligere i år er bekreftet i doms form.

Reuters har skrevet om saken her, artikkelen refereres innledningsvis i en punktvis kortversjon:

*Court: headscarves can be banned at work in certain cases

*Ban must stem from genuine need for employer

*Hijab-wearing at work has been contentious in Europe

Dette kan kort oppsummeres med:

*Det er nå rom for å nekte arbeidstakere å bruke hijab på jobb. Man tar et lite forbehold om at arbeidsgiveren mener det er viktig at ansatte fremstår nøytrale med tanke på religiøse spørsmål.

*Det hele bygger på at bruken av hijab har tiltatt betydelig rundt om i Europa, og det oppfattes derfor nødvendig med regler for dette.

Saken er også omtalt i danske Politiken (betalingsmur), og kommentert av den svenske samfunnskommentatoren Jenny Piper. (Document tar her utgangspunkt i Pipers sak, som ikke er bak mur):

Enligt ett nytt avgörande i EU-domstolen från i går har arbetsgivare i EU:s alla 27 medlemsländer rätt att förbjuda sina medarbetare att bära religiösa, politiska eller ideologiska symboler, lyder det.

Europeiska arbetsgivare har således laglig rätt att be anställda att ta av hijaben och ge dem sparken om de vägrar, skriver Jenny Piper, basert på Politiken.

Hun forteller mer om dommen som nå er falt:

Domen grundar sig i två rättsfall från muslimska kvinnor i Tyskland, en förskollärare och en kassörska, som stängdes av från sina arbeten efter att de börjat bära hijab.

Her var saken den at de ansatte først var ansatt uten at det var noen hijab med i bildet. Den begynte de å bære først senere:

Kvinnorna bar inte hijab när de anställdes, utan började använda det flera år efteråt när de kom tillbaka från sin föräldraledighet.

Kvinnorna ombads att inte bära hijab på arbetet och omplacerades eller avskedades när uppmaningen inte hörsammades.

EU-domstolen har altså avgjort at det å avskjedige i dette tilfellet, er lovlig adferd fra arbeidsgiveren side.

Jenny Piper kommenterer videre, og trekker paralleller til Sverige. Hun er ikke overbevist om at dette umiddelbart vil bli godt mottatt av svenske politikere. Men domsavsigelsen kan nå uansett brukes som referanse også av svenske arbeidsgivere:

Bra med vägledande domar! Synd bara att varken den svenska regeringen eller stora delar av oppositionen förstått vikten av ta sitt ansvar för alla barns rätt till frihet oavsett kön och religion genom att arbeta för ett slöjförbud i svenska skolan, som enligt skollagen ska vara konfessionsfri – något som tydligen bara verkar gälla vissa religioner.

Denne avgjørelsen i EU-domstolen kan bli veiledende for rettspraksis også i EØS-land som Norge. Det gjenstår å se i hvilken grad arbeidsgivere vil våge å benytte en slik juridisk mulighet.

Årets sommerlektyre: 

Kjøp «Et vaklende Europa» av Carl Schiøtz Wibye her!

Kjøp Halvor Foslis bok her!