Gøteborg kommune er dømt til å betale to muslimske kvinner 20.000 kroner hver fordi badevakten i en svømmehall påla dem å gå lettere kledd.

Kvinnene gikk i en overdel med lange armer som gikk langt nedover, i tillegg hadde de bukser og hijab.

I tingsrätten frikändes Göteborgs kommun medan hovrätten fällde.

– Det här är en komplicerad juridik där prövningen sker i två steg. I första steget konstaterar vi att kvinnornas klädsel rent objektivt var riktig enligt bestämmelserna. Det som skiljde dem från andra var att de bar huvudduk och därmed finns anledning att anta att de blivit diskriminerade på grund av sin religion, säger Nanna Töcksberg, hovrättsråd vid hovrätten för västra Sverige.

Ifølge hovretten var kledningen i henhold til reglene. At det ble reagert kan skyldes det religiøse hodeplagget. Loven snur bevisbyrden: det er kommunen som må bevise at det ikke er diskriminering.

Det var diskrimineringsombudet som reiste saken. Hun var meget fornøyd med resultatet.

Målet har drivits av diskrimineringsombudsmannen Katri Linna:

– Det här är en jätteviktig dom. De två kvinnorna har, genom att de uttrycker sin religion i sin klädsel, förhindrats att delta i en så enkel och vardaglig aktivitet som att följa med sina barn när de lär sig simma. Det är det som diskriminering består av och det är inte lätt i dag att vara troende och uttrycka det, säger Katri Linna.

Domstolen mener at badevaktenes oppførsel hadde med den religiøse klesdrakten å gjøre.

Det avgörande är enligt hovrätten om tillsägelserna haft samband med kvinnornas religion eller ej och hovrätten skriver: «Det kan inte anses visat att tillsägelserna inte åtminstone delvis haft samband med att kvinnorna bar en för troende muslimska kvinnor typisk klädsel med bland annat huvudduk.»

Göteborg fälls för diskriminering

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂