Nytt

Så godt som hver fjerde svenske kvinne unngår å gå ut alene når det er kveld. Det kan legges til 23 prosent som føler seg utrygge. Den urolige svenske sommeren skaper ikke trygghet.

Nästan var femte kvinna undviker att gå ut ensam på kvällarna. Ytterligare 23 procent känner sig otrygga.
Det visar en ny mätning från Aftonbladet/Sverige tycker.

Det har varit en orolig sommar i Sverige. Oprovocerat våld, dubbelmordet på Ikea i Västerås, mordet på Lisa Holm utanför Mariestad, granatsprängningarna i Malmö, våldtäkter, mordet i samband med joggingrundan, sprängdåd och skottlossningar i bland annat Helsingborg och Göteborg.
Det finns alltså skäl att vara orolig för den egna säkerheten, särskilt under kvällar och nätter. Och det gör svenska folket.
Medan bara en procent undviker att gå ut på dagtid så undviker mer än var åttonde svensk, tolv procent, att vara ute själv på kvällen.
Men det skiljer sig stort mellan kvinnor och män. Medan 18 procent av kvinnorna undviker att vara ensamma ute kvällstid känner sig bara fem procent av männen förhindrade att göra det.

En betydelig andel føler seg utrygge når de trener utendørs. Tenke seg til: selv en løpetur kvier mange svensker seg for å gjennomføre. Det står ikke på viljen, men på utrygghet.

Otryggheten återspeglar sig också i lusten att motionera utomhus. Oavsett om det är dag eller kväll känner sig en tiondel, tio procent, otrygga under en motionsrunda i friska luften. Fem procent undviker det, två procent av männen och åtta procent av kvinnorna.

Det grove og dødelige voldet øker ikke i følge statistikkene. Gatemord og håndgranater er kanskje ikke et nytt innslag i Sveriges byer?:

Enligt Brottsförebyggande rådet, Brå, är utvecklingen svår att läsa av. Enligt den årliga nationella trygghetsundersökningen, där människor själva berättar om de utsatts för ett tiotal utvalda brott, minskar brottsligheten. Både egendomsbrotten, exempelvis stölder, och brott som begås mot en person.
Men enligt den officiella kriminalstatistiken minskar egendomsbrotten medan brott mot person ökar. De senaste uppgifterna kommer från 2011.
Det allra grövsta och dödliga våldet har, enligt samma källa, inte ökat under de senaste decennierna.

Aftonbladet