Tilliten til rettsvesenet synker og utryggheten øker. 31 prosent av svenske kvinner oppgir at de kjenner seg utrygge, ifølge en undersøkelse som presenteres i dag.

Tilliten til det svenske rettsvesenet er redusert med tre prosentpoeng siden forrige måling i 2015. Når det gjelder politiet har tilliten sunket med fire prosentpoeng viser den nasjonale trygghetsundersøkelsen.

nattvandring

Undersøkelsen presenteres av generaldirektör Erik Wennerström i Brå (Brottsförebyggande rådet) på konferansen «Folk och Försvar»

Hele 31 prosent av de svenske kvinnene føler seg ganske eller svært utrygge. Tilsvarende sifre for menn er 9 prosent.

– Det är en stor ökning av andelen av befolkningen som känner sig otrygga i sitt eget bostadsområde på kvällen, särskilt bland kvinnorna är det en stor ökning av otryggheten, säger Erik Wennerström.

Kvinner kjenner en stadig større uro for å bli utsatte for vold eller overfall, ifølge undersøkelsen.

– Det är rimligt att sätta det här i samband med att det finns en ökad utsatthet för sexualbrott, det gäller särskilt yngre kvinnor. Det har ökat från 1,4 procent till 3 procent på tre år gällande gruppen kvinnor, säger Brås generaldirektör Erik Wennerström.

Risikoen for å bli utsatt for seksuelt overgrep er altså mer enn doblet på tre år. Ikke til å undres over at uroen er stor og stigende.

 

Sydsvenskan/TT: Kraftigt ökad otrygghet i samhället

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂