Hvert år gjennomfører det svenske Brottsförebyggandet rådet (Brå) en nasjonal (u)trygghetsundersøkelse. Utryggheten skjøt til værs etter 2015 og har holdt seg der siden. Men det snakkes sjelden om at 2015 var året som Sverige tok i mot så mange migranter som kom gående i lange rekker over Europas grenser.

Mange svensker unngår å gå ut alene på kvelden i området der de bor. Brå skriver at andelen som føler seg utrygge økte påtagelig i 2016. Men uten å gi noen forklaring på hvorfor. Særlig var det kvinner som i 2016 begynte å føle seg mer utrygge. Og det er kvinner i aldersgruppen 20-24 år som er reddest – hele 45 prosent sier de er utrygge. Det er enda høyere prosentandel enn kvinner i alderen 75-84 år.

År 2016 ökade dock andelen otrygga påtagligt, och låg därefter kvar på samma nivå fram till den här senaste mätningen, då den ökade ytterligare något. Det är betydligt vanligare att kvinnor känner sig otrygga än att män gör det (38 respektive 22 %). Bland män är andelen störst i åldersgruppen 75–84 år (24 %) medan andelen bland kvinnor är störst i åldersgruppen 20–24 år (45 %), tätt följt av åldersgruppen 75–84 år (44 %).

Det er, ikke uventet, de yngste kvinnene som er mest redde for å bli utsatt for seksuelle overgrep:

Når det gjelder uro over den generelle kriminaliteten i Sverige, så er kvinner og menn blitt enige. 47 prosent av både menn og kvinner sier at de er urolige.

Nära hälften (47 %) av befolkningen (16–84 år) oroar sig i stor utsträckning över brottsligheten i samhället.

47 prosent uroer seg i stor utstrekning? Hva var alternativene på dette spørsmålet? Man vil vel anta at det kunne svares «i noen utstrekning» eller «nokså urolig» også? Hvor høy ville prosentandelen blitt hvis disse ble lagt til? 90 prosent?

Etter et forsøk på å sette opp en egen tabell i Brå, oppdager vi at det ikke finnes noe annet alternativ enn «uro i stor utstrekning».

Den yngste aldergruppen (16-19 år) er mindre urolige enn de andre . Kan hende fordi de aldri har kjent et trygt Sverige. Men selv i denne aldersgruppen har prosentandelen økt fra 8 prosent i 2013 til 27 prosent i 2020. I aldersgruppene 55-64 år og 65-75 år ser vi den høyeste prosentandelen. Hele 56 prosent uroer seg i stor utstrekning.

Kvinner over 65 år uroer seg mest.

Hvilke partier stemmer de på, de som uroer seg så mye for kriminaliteten i Sverige? Hvis kvinner stemte slik menn gjør ville Sverigedemokraterna vært det største partiet. Noe bevegelse er det dog å spore i velgermassen. Mange eldre kvinner stemmer nå på Jimmie Åkesson. De yngre kvinnene er fremdeles fraværende i dette partiet.

Det tar tid å kvitte seg med politisk hjernevask i oppveksten. Men nå haster det for Sverige.

SVT     Brå-rapport

Lær alt om klimasaken og hysteriet rundt den. Kjøp Kents bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.