I Sverige har kriminaliteten skutt i været. Det er derfor ikke rart at folk ikke føler seg trygge. Men BRÅ, Brottsförebyggande rådet, blir utilpass av slike tall. Likevel måtte de presenteres mandag.

Skåne sticker ut i Brottsförebyggande rådets (Brå) nationella trygghetsundersökning. Här har 21 procent uppgett att de känner sig otrygga och rädda för att utsättas för brott. Segregation och många invånare med utländsk bakgrund kan vara en bidragande orsak.

– Resultatet för Skåne är för det första kopplat till att det är en storstadsregion. Men orsaken till att betydligt fler skåningarna uppger att de är mer otrygga än andra regioner är ingenting som gått närmare in på, säger Åsa Irlander, utredare på Brottsförebyggande rådet, Brå.

Brå presenterade på måndagen sin nationella trygghetsundersökning 2009.
«Skåne utmärker sig genom att ha en signifikant större andel otrygga personer än landet i övrigt sedan mätningarna inleddes 2006», skriver Brå i sin sammanfattning.

Lundaborna är de som känner sig mest trygga i länet, endast tio procent uppger att de är otrygga jämfört med Kristianstadsbornas 21 procent. I Malmö respektive Helsingborg är otryggheten som högst, 30 respektive 31 procent.

Mätningen, som grundas på intervjuer med 14 000 personer i hela landet, visar att kvinnor och äldre personer är mer otrygga än män och yngre.