Nytt

Antall ran av personer under 18 år har økt dramatisk i Sverige. Økningen har vært størst i Skåne.

Antalet anmälda personrån mot barn, det vill säga personer under 18 år, ökar kraftigt i landet. Det visar siffror från Polisen. Sedan 2007 har en ökning skett med 80 procent. Rånarnas byte är ofta mobiltelefoner, dyra jackor eller exklusiva klockor.

Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå) har denna typ av personrån ökat i hela landet. Ökningen är dock störst i Skåne där rånen mer än fördubblats under de senaste åren. Mellan 2007 och 2010 ökade rånen mot personer under 18 år från 206 st till 456 st i Skåne.

Personrån mot unga är en förhållandevis ny företeelse. Före 1998 var det framför allt medelålders män på väg hem från krogen som rånades, säger Magnus Lindgren, kriminolog och generalsekreterare för den oberoende stiftelsen Tryggare Sverige.

Stiftelsen Tryggare Sverige bekymrer seg ikke kun for ranene. De mener at ranene skaper grobunn for rasisme og fremmedfrykt. Personer med innvandrerbakgrunn er overrepresentert som ranere. Det at mennesker måtte reagere negativt på innvandring etter denne type ran, eller at man fra sidelinjen ser hva som er fakta, kan ikke tåles.

Samtidigt visade undersökningar från Brottsförebyggande rådet att det fanns en grogrund för rasism och främlingsfientlighet vid denna typ av brott. Anledningen var att ungdomar med invandrarbakgrund är över­representerade bland gärningspersonerna medan det motsatta förhållandet gäller för de som drabbas. Denna typ av brott kan ytterst bli en grogrund för rasism och främlingsfientlighet.

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/stiftelsen-tryggare-sverige/pressrelease/view/personraanen-mot-unga-oekar-719832