Den generelle kriminaliteten for aldersgruppen 15–17 år er svakt økende i Sverige. Men den grove øker dramatisk.

Men de grövre brotten är det däremot allt fler unga som misstänks för. Rån och grova rån har mer än fördubblats från drygt 220 misstänkta brott till 520. Narkotikabrotten femfaldigats, och våldtäkter mer än åttafaldigats.

Det  här visar en sammanställning som nyhetsbyrån TT gjort med hjälp av siffror från Statistiska Centralbyrån och Brottsförebyggande rådet.

Som Ekot berättade för två veckor sedan riktar Barnombudsmannen stark kritik i sin senaste rapport till regeringen. Det handlade då om att häktningar av unga under arton ökar i landet, så här sa Barnombudsman Fredrik Malmberg.

– Det har tredubblats på femton år från ungefär 40 barn till ungefär 120 nu. Det är ju en stor ökning och tittar man på brottsstatistiken under samma period så kan man i alla fall inte av den enkelt förstå varför det har blivit en tredubbling, sa Fredrik Malmberg då till Ekot.

Det totala antalet brott som unga misstänkts för har alltså inte ökat nämnvärt, men de misstänkta grövre brotten som är de brott unga häktas för ökar.

Domare vid tingsrätten som TT talat med framhåller också att häktningar av unga under arton bör undvikas och kan anses som ett misslyckande i någon mening. Statistiken kan alltså vara en delförklaring till att häktningarna blivit vanligare.

 

http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=83&grupp=10974&artikel=5492340