Den årlige rapporten fra Brottsförebyggande rådet (Brå) kalt «Nationella trygghetsundersökningen 2018» er offentligjort i Sverige. Rapporten viser at svenske jenter må tilpasse seg Det nye Sverige. Ikke bare mentalt, men også fysisk. 42 % oppgir at de velger en annen vei eller en annen reisemåte fordi de er redde for å bli utsatt for noe kriminelt.

– Att mångas tillvaro begränsas av att de känner sig tvungna att ändra sina resvägar och färdsätt, är en allvarlig konsekvens av den otrygghet och oro för brott som främst unga kvinnor säger sig uppleva, säger Brå-utredaren Maria Söderström i ett uttalande.

Hele 47 % av kvinnene i aldersgruppen 20–24 år sier at de ofte uroer seg for at de kan bli voldtatt. Det har de all grunn til. Tallene fra 2017 viste at 34,4 % av jenter mellom 16 og 24 år ble utsatt for seksuelle overgrep. For gutter i samme aldergruppe var andelen 3,7 %.

Noen hevder at det alltid har vært slike store problemer og at tallene nå gjenspeiler at kvinner er blitt flinkere til å melde fra om voldtektene. Da gjenstår spørsmålet om hvorfor svenske kvinner sluttet å melde fra om voldtektsforsøk?

Akkurat disse tallene er vanskelige å bortforklare. For det er vel ikke slik at voldtektsmennene er blitt «dyktigere» til å fullbyrde voldtektene?

Sveriges feministiske regjering har vært en katastrofe for Sveriges kvinner. Ønsket om å «hjelpe» unge muslimske menn har bidratt til et lite helvete for landets kvinner.

For mennenes del er det risikoen for ran som er størst:

82 % av befolkningen (16–84 år) mener at kriminaliteten i Sverige har økt de siste tre årene. I det hele tatt er det blitt svært mange urolige svensker.

Det er vanskelig å finne tegn i rapporten på at noe som helst er blitt bedre.

Bestill Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.