Professor Valerie M Hudson er bekymret for den skjeve kjønnsfordelingen som har oppstått i Sverige som følge av masseinnvandringen av enslige unge menn.

Sverige har för närvarande en uppseendeväckande skev könsfördelning, särskilt i åldersspannet 15 – 19 år, något som har accelererat kraftigt genom det senaste årets mottagande av ensamkommande barn och ungdomar. Min forskning visar att det finns flera negativa konsekvenser för samhället när obalanserna i könsfördelningen ökar, något som Sverige behöver diskutera på allvar, skriver professor Valerie M Hudson.

Den extremt stora migrationen till Sverige 2015, där 71 procent var av manligt kön, har ökat dessa obalanser i könsfördelningen.

Det er mange negative konsekvenser ved å ta inn så mange single menn i et samfunn. Særlig når de kommer fra en helt annen kulturbakgrunn. Vi har sett det i Køln og andre byer og vi ser det i overgrepsstatistikkene og i den økte kriminialiteten. Forskerne liker å «ta høyde for» at for at de kriminelle utlendingene er unge menn slik at man kan få en jevnere og penere statistikk. Men de faktiske tall blir ikke borte eller reduserte av den grunn. Heller ikke de økte samfunnsproblemene som det medfører.

Ensamkommande barn och ungdomar har haft särskilt stora incitament att komma till Sverige på grund av goda villkor och avsaknad av medicinsk åldersbestämning (som regeringen nu vill införa), något som kraftigt ökat antalet asylsökande i den här gruppen. Bland ensamkommande under 2015 var könsfördelningen 11 pojkar per flicka. I genomsnitt anlände 90 ensamkommande pojkar varje dag under 2015, jämfört med åtta flickor.

Ja, vi vet jo endel om push og pullfaktorene bak de «mindreårige flyktningene». Det er hverken gratis eller risikofritt å reise til Sverige fra Afghanistan. Så man sender unge gutter som kan få familiegjenforening.

Gutter er som regel interessert i jenter. Svenske jenter er nok spesielt tiltrekkende for muslimske unge gutter. Men det er for få av dem. Jentene altså. Og sjekketriksene er det vel så som så med når kulturkløften kommer til syne. Disse teite jentene skjønner ikke engang at tafsing og klåing er som komplimenter å regne. Ja, de ber jo om det der de går med bare legger og kjoler midt på sommeren!

Professor Valerie M Hudson sier at kjønnsbalansen ikke kommer til å jevne seg ut med tiden.

En del kan hävda att dessa obalanser kommer att jämna ut sig med tiden när dessa flyktingar ansöker om att ta hit sina familjer, men det vi kan se så här långt är att sådana antaganden inte är att räkna med fullt ut. Vore det så skulle Sverige inte haft skevheter i könsfördelning redan innan den senaste stora flyktingvågen med kraftig manlig slagsida.

Hudson nevner flere negative konsekvenser som følge av den skjeve kjønnsfordelingen:

Det första skälet är att samhällen med ett överskott av män tenderar att utveckla fler våldsbrott, egendomsbrott och brott riktade mot kvinnor.

Dessutom tenderar dessa marginaliserade män utan partner att samlas i grupper eller gäng. Forskningen visar att sådana grupper av män är benägna att ta avsevärt större risker och uppträda utanför de sociala ramarna än vad de skulle gjort var och en för sig.

Grupptrakasserier och ofredanden av kvinnor är fler exempel på asocialt beteende hos dessa gäng. Under sådana omständigheter blir kvinnors möjlighet att röra sig fritt på offentliga platser avsevärt svårare, vilket massövergreppen på kvinnor i Köln under nyårsaftonen och festivalen We are Sthlm 2015 påminner oss om.

Ett andra skäl till oro är att en stor obalans mellan män och kvinnor leder till ökad trafficking, antingen genom prostitution eller tvångsäktenskap

Denne gruppen har fem ganger så høy sannsynlighet for å begå voldtekt eller forsøk på voldtekt.

Brottsförebyggande rådet slog i en rapport från 2005 fast att sannolikheten för att begå brott som våldtäkt eller försök till våldtäkt var fem gånger högre hos utrikes födda.

Professor Hudson lurer på hvorfor Sverige tar imot så mange menn:

Om könsfördelningen är balanserad i de länder flyktingarna kommer ifrån – och det är den – varför tar Sverige emot en så oproportioneligt stor andel män?

Er ikke dette diskriminerede mot kvinner, lurer hun på, og sier at Kanada ikke tar imot alenekommende menn som asylsøkere. Så man MÅ jo ikke.

Den ultimate konsekvensen av skjevfordelingen er at likestillingen i Sverige forrykkes.

Sveriges utrikesminister, Margot Wallström, har till och med formulerat en explicit feministisk utrikespolitik. Men kan Sverige verkligen kalla sin nuvarande migrationspolitik för feministisk? Hur är det möjligt att Sverige, ett av de erkänt mest feministiska länderna i världen, inte verkar bry sig om så kraftiga förändringar i könsfördelningen?

Att Sverige skulle hamna i ett läge med världens skevaste könsfördelning bland unga vuxna skulle rätt och slätt vara en tragedi. Är det inte på tiden att Sverige öppet debatterar den här frågan?

Det aner oss at professor Hudson vil bli møtt med en øredøvende svensk taushet. Problemet med demografiendringer er at man ikke bare kan vedta seg bort fra dem når de først har skjedd.

Sverige kan ikke produsere flere kvinner for overvekten av unge menn. For å gjenopprette balansen må man enten sende overskuddet av enslige menn ut av landet eller man må importere flere enslige kvinner.

Det blir ingen stor overraskelse hvis den svenske løsningen blir å importere flere kvinner fra muslimske land, i form av «enklere» familiegjenforening. Så får de svenske jentene finne seg i å bli trakasserte og voldtatte mens man venter på et slikt «gjennombrudd» av en løsning.

Gud forby om noen skulle komme på tanken å sende de stakkars mennene tilbake til det landet de kom fra. De har jo unnsluppet krig og nød. I motsetning til jentene.

Gøteborg-posten