BRÅ, har nylig utgitt tall for kriminaliteten i Sverige. De rapporterer at antall voldtekter økte med 13% fra 2013 til 2014. Tallet for 2014 er 6700. Det er ekstremt høyt, hele seks ganger så høyt som i Norge. For Norge melder SSB om 1127 voldtekter i 2014. Det ventes ingen nedgang i de svenske tallene, første […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.