Illustrasjonsfoto / stillbilde: YouTube

 

Arbeidsretten i Berlin har avvist et søksmål fra en muslimsk lærerinne som hevdet at skolemyndighetene i den tyske hovedstaden brøt religionsfriheten hennes da de nektet henne å undervise i hijab, skriver Die Welt.

Kjennelsen var imidlertid i tråd med en nøytralitetslov i delstaten Berlin, som forbyr ansatte i skolene, politiet og rettsvesenet å bære religiøse symboler. Domstolen anser ikke nøytralitetsloven for å være forfatningsstridig, uttaler dommer Arne Boyer.

Forfatningsdomstolen fastslo i en dom i 2015 at et forbud mot hodeslør i skolen må begrunnes ved en «fare for skolefreden». Som premiss for kjennelsen la dommer Boyer til grunn at religiøse symboler har potensialt til å utløse konflikt.

Berlins utdanningssenator Sandra Scheeres (SPD) hilser arbeidsrettens kjennelse velkommen. Nøytralitet er viktig i en verdensåpen by som Berlin, sier hun, og det handler hverken om et generelt slørforbud eller diskriminering av en bestemt religion. En lærerinne i hijab kan dessuten skape tvil blant muslimske piker som ikke bruker slør, om hvorvidt de egentlig er gode muslimer, fremholder Scheeres. Dette må unngås, mener hun: «Elleve år gamle jenter velger ikke selv å bruke hijab, de gjør det fordi familien presser dem. Lærerne må støtte barna her, ikke foreldrene.»

Saksøkeren har tidligere gitt uttrykk for at hun er rede til å ta saken videre gjennom alle instanser. Hun får støtte av Zeynep Cetin, som er talskvinne for «Nettverk mot diskriminering og islamfiendtlighet». Kjennelsen er i praksis et yrkesforbud for muslimske kvinner, kommenterer hun.

 

Kjøp «Den ulykkelige identiteten» av Alain Finkielkraut fra Document Forlag her – også for den grundigste analysen som noensinne er gjort av bakgrunnen for det generelle forbudet mot religiøse symboler i franske skoler.