Polens regjering sier landet vil gjøre som EU har bedt dem om og oppløse en omstridt ordning for å føre disiplinærsaker mot dommere, melder Reuters.

EU-domstolen konkluderte sist måned med at disiplinærkammeret var et politisert organ som brøt med EUs lover og prinsippet om domstolenes uavhengighet.

Tirsdagens polske avgjørelse innebærer at regjeringen legger seg på en annen kurs enn landets øverste domstol, som mente kjennelser fra EU-domstolen om disiplinærordningen var i strid med Polens grunnlov.

Ny reform i emning

Det er likevel ingen utpreget forsonende tone i et brev Polen har sendt til EU i saken. Regjeringen bruker sågar domstolenes uavhengighet som argument for hvorfor det ikke er gjort i en håndvending å oppheve den omstridte ordningen.

– Regjeringen har ingen midler for å oppheve panelet og dets beslutninger uten at det bryter uavhengighetsprinsippet, heter det i brevet. Den polske regjeringen forsikrer samtidig at disiplinærkammeret ikke vil ta tak i nye saker, og vil bli oppløst i forbindelse med en ny justisreform «i løpet av de nærmeste månedene». Dette er i tråd med det visestatsminister Jaroslaw Kaczynski sa i et intervju tidligere i måneden.

Anstrengt

Saken har vært en av flere der Polen og EU er på kollisjonskurs og har bidratt til et anstrengt forhold mellom Brussel og Warszawa.
EU-kommisjonen bekrefter at den har mottatt brevet fra den polske regjeringen og vil analysere det. Kommisjonen har truet Polen med bøter dersom landet ikke føyer seg etter avgjørelsen i EU-domstolen.

I tillegg til rettsstatens vilkår, er EU svært lite fornøyd med utviklingen for rettighetene til seksuelle minoriteter i Polen. En rekke byer og landsbyer har erklært seg som «LHBT-frie soner», og EU-kommisjonen har klaget landets LHBTQ-lovgivning inn for unionens rettsapparat.

Ungarn

Polen har sammen med Ungarn barket sammen med EU en rekke ganger de siste årene, særlig i synet på rettsstaten og LHBT+-personers rettigheter.
Begge landene er gjenstand for EU-prosesser som i ytterste konsekvens kan koste dem stemmeretten i unionen, men så lenge de støtter hverandre, kan de blokkere sanksjoner som krever enstemmighet blant medlemslandene.

 

Kjøp «Et vaklende Europa» av Carl Schiøtz Wibye her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂