EU truer Polen med EU-domstolen dersom ikke regjeringen gjør om sine reformer av rettsvesenet. Landet får 30 dager på seg.

EUs krav hever konflikten opp på et nytt nivå. Kommisjonen og Polens høyreorienterte regjering har i flere måneder utkjempet en uforsonlig kamp om innføringen av omstridte rettsreformer.

EU hevder at reformene gir regjeringen altfor stor innflytelse over rettsapparatet og at de er en trussel mot demokratiet. Polen mener det er gjort en nødvendig opprydning i gammelt og utdatert lovverk og at EU ikke skal blande seg i saken.

Kommisjonen innledet prosessen mot Polen 2. juli og har nå studert det polske svaret. Konklusjonen er at kommisjonen tar saken opp og videre.

– Den polske regjeringens svar har ikke dempet våre juridiske motforestillinger, sier en talsmann.

Polen har nå en måned på seg til å gjøre endringer som bringer lovverket i overensstemmelse med det som praktiseres i resten av EU. Hvis dette ikke skjer, vil kommisjonen vurdere å stevne Polen for EU-domstolen.

Polen kan bli ilagt store bøter og miste stemmeretten i EU-rådet.

Striden gjelder tvungen pensjonering av dommere, av kritikere kalt en utrenskning av dommerstanden. Den polske høyesterettsjustitiarius har nektet å etterkomme kravet om å gå av og har tatt kampen opp mot regjeringen. .

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂