Polen handlet lovstridig og krenket rettsvesenets uavhengighet da landet senket pensjonsalderen ulikt for kvinnelige og mannlige dommere, fastslår EU-domstolen.

Dommen, som kom mandag, opprettholder en tilsvarende beslutning fra i sommer.

I en reform i 2017 ble pensjonsalderen senket fra 67 til 65 år for menn og til 60 år for kvinner. Samtidig fikk justisministeren fullmakt til å la dommere fortsette i jobben etter oppnådd pensjonsalder.

– Viktig avgjørelse
EU-kommisjonen brakte saken inn for domstolen fordi den mener den differensierte aldersgrensen er diskriminerende, og fordi den frykter politisk kontroll av domstolene i Polen. I sommer sa EU-domstolen at en tredel av polske dommere ville bli berørt av endringen.

Polen sier den lavere pensjonsalderen for kvinner er et lovlig tiltak med positiv diskriminering for å hjelpe kvinner inn i yrket.

– Dette er en viktig avgjørelse som støtter domstolenes uavhengighet i Polen og ellers, i tillegg til å hindre kjønnsdiskriminering. Den tydeliggjør at Polen ikke har oppfylt sine forpliktelser i henhold til EUs lover, heter det i en uttalelse fra EU-kommisjonen. Kommisjonen sier den vil støtte Polens regjering og fortsette dialogen med myndighetene.

Kan innføre sanksjoner
Ifølge nyhetsbyrået Ritzau har Polen allerede justert reformen fra 2017, og det er opp til EU-kommisjonen å vurdere om den mener endringene er tilstrekkelige.

Nettstedet Foreign Brief skriver at Polen trolig vil føye seg etter dommen fordi den ikke er til hinder for landets forsøk på å reformere rettsvesenet. I praksis innebærer den imidlertid at regjeringspartiet PiS ikke kan utnevne nye dommere fullt så raskt. Dersom Polen ikke retter seg etter domstolen i Luxembourg, kan EU innføre sanksjoner som midlertidig tap av stemmerett i EU-organer, men EU-kommisjonen understreker at den ikke har noe ønske om å straffe Polen.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂