EUs justiskommissær Didier Reynders redegjorde for saken på en pressekonferanse i Brussel onsdag. Arkivfoto: John Thys / AP / NTB

EU-kommisjonen trekker Polen for EU-domstolen for lovgiving kommisjonen mener truer polske domstolers uavhengighet. Saken er grunnløs, svarer Polen.

Kommisjonen ber EU-domstolen vurdere en polsk lov fra desember 2019 som regulerer rettsvesenet. EU mener loven undergraver domstolenes uavhengighet og ikke er i tråd med prinsippet om at EU-lov står over nasjonal lov.

– Vi startet denne prosessen i april i fjor og har tatt flere skritt for å uttrykke vår bekymring, senest med en uttalelse i januar, sier justiskommissær Didier Reynders i Brussel.

Polen avviser den siste utviklingen i striden med EU.

– EU-kommisjonens anmodning til EU-domstolen har ingen juridisk eller saklig begrunnelse. Regulering av domstolene er utelukkende et nasjonalt anliggende, skriver den polske regjeringens talsmann Piotr Muller på Twitter. Han legger til at landets regler ikke avviker fra standarden som gjelder i EU.

Disiplinærkomité
Reynders sier polske disiplinærtiltak også hindrer landets domstoler i å bruke deler av EU-loven som beskytter rettsvesenets uavhengighet. Han sier Polen bryter EU-loven ved at høyesteretts disiplinærkomité – hvis uavhengighet EU mener ikke kan garanteres – kan ta beslutninger som direkte påvirker dommere og hvordan de utfører sin gjerning.

Komiteen kan blant annet oppheve dommeres immunitet med tanke på å stille dem for retten, i tillegg til å pågripe eller suspendere dommere og kutte lønnen deres.

– Bare muligheten for at dette kan skje, kan legge en demper på dommerne og påvirke deres uavhengighet, skriver EU-kommisjonen i en pressemelding.

Ber om tiltak
I tillegg til å sende saken til EU-domstolen i Luxembourg for en rettslig vurdering, ber kommisjonen også om midlertidige tiltak i påvente av en konklusjon.

Tiltakene inkluderer oppheving av disiplinærkomiteens fullmakt til å oppheve dommeres immunitet og andre tiltak som påvirker ansettelsesforhold, sosiale rettigheter og pensjon.

Kommisjonen ber samtidig om oppheving av vedtak som allerede er truffet av komiteen om å frata dommere immunitet og oppheving av klausuler som hindrer polske dommere i bruke EU-loven fullt ut til å beskytte rettssystemets uavhengighet og sende saker til EU-domstolen for foreløpig vurdering.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.