Schengen-avtalen, som tar sikte på nedbygging av grense­kontrollene i Europa, er i øyeblikket bare delvis operativ, sier Ungarn stats­minister Viktor Orbán. Avtalens hjerte risikerer å slutte å slå, mener han.
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.