Nytt

Det er ikke bare et nytt gjerde som reiser seg i Ungarn, og som får mange til å tenke på Jernteppet. Det er også et mentalt skille mellom et liberalt, hedonistisk Vest-Europa og et Øst-Europa som tør å snakke om konflikten mellom det kristne Europa og islam.

Det var ingen svak ungarsk statsminister som møtte mediene i Brussel torsdag. Viktor Orbán er veltalende og sikker i sin sak. Han nekter å diskutere på premissene til det liberale Europa som vil ha åpne grenser. – Det var ikke avtalen, sier Orbán. Schengen forutsetter kontroll ved yttergrensene. Ungarn spiller bare etter reglene når det forlanger registrering av alle som krysser grensen. telegraph.co.uk

EU-parlamentets president, Martin Schulz, vrir seg. Han liker ikke det han hører, men han kan ikke godt irettesette gjesten. Formelt har Orbán rett i det han sier. Det er en dyptgående politisk uenighet som avtegner seg mellom Vest- og Øst-Europa.

– Kan Schengen komme i krise, spør pressen.

– Schengen er i krise, svarer Orbán.

Han fikk spørsmål om Ungarn ville være med på et kvotesystem. – Det er å begynne i feil ende. Hvis man begynner med kvoter signaliserer man at grensene er åpne. Først må man få kontroll med yttergrensene, så kan vi snakke kvoter, sa Orbán.

Dette var tydeligvis ikke etter medienes smak.

– Hva med litt compassion, har du sett bildet av den druknede gutten? spurt AP TVs journalist.

Amerikanske journalister snakker ikke om at USA nesten ikke har tatt inn syriske flyktninger.

Kristendommen

Men kristendom vs islam er det mest sensitive temaet, og hverken eliten i Vest-Europa eller mediene tåler at det settes på dagsorden. Bare det å bruke en slik motsetning er brudd på etikette. It simply isn’t done.

Men Obren tør.

All countries have a right to decide whether they want to live with large numbers of Muslims in their countries. If they want to, they can. We don’t want to, and we have a right to decide we do not want a large number of Muslim people in our country. We do not like the consequences of having large numbers of Muslim communities that we see in other countries, and I see no reason for anyone to force us to create ways of living together.»

Her bryter Orbán med offisiell konsensus.

Det kan nesten virke som om vesteuropeisk elite ønsker å bruke migrasjonskrisen som en brekkstang til en gang for alle å få nivellert det kristne, hvite Europas hegemoni. De har ikke lenger noen røtter, og minner om vektløse kosmopolitter. Men en akutt krise utløser motkrefter. Øst-Europa har andre erfaringer enn Vest. Ikke minst med ottomannerne. På Balkan er ikke flere hundre års okkupasjon og beleiring glemt. Radikal islams fremmarsj hvirvler opp igjen historien.

Erfaringene med en totalitær kommunisme er også en vaksine som østeuropeerne ikke glemmer så lett. De ser en ny totalitarisme i islamismen.

Orbán våger å si at Ungarn ønsker å beholde og bevare sine kristne røtter.

Det er tabu i Brussel.

We must not forget that those who are coming in have been brought up under a different religion and represent a profoundly different culture.

«The majority are not Christians but Muslims. That is an important question because Europe and European culture have Christian roots.

«Or is it not already, and in itself, alarming that Europe’s Christian culture is barely able to uphold Europe’s own Christian values?»

Høster fruktene

Hvis Vest-Europa ikke viser noen tegn til å forstå hva østeuropeerne snakker om, kan det bringe dem nærmere Moskva. Putin står klar til å tilby den rette miks av nasjonalisme, kristendom og sjåvinisme. Propgandaen har vist at flere i Vest-Europa også er mottakelige for budskapet. De trenger noe å tro på. En økende muslimsk innvandring midt i arbeidsledigheten kan øke tendensen til en mer nasjonalistisk høyreside.