23. juli holdt Viktor Orban en mye omtalt tale i Romania. Det vestlige medier spesielt har hengt seg opp i er at Orban sa at han ikke ønsket at Ungarn skulle preges av «blanding av raser». Mangelen på velvillig tolkning er påtagelig.

Dagbladet skriver om talen i forbindelse med at en av Orbans rådgivere har sluttet. Overskriften er nokså utvetydig: Topprådgiver slutter etter «nazi-tale».

Begrepet har Dagbladet hentet fra rådgiveren som slutter. Zsuzsa Hegedüs kaller talen for en «ren nazi-tekst», ifølge ungarske medier.

– Jeg vet ikke om du la merke til at talen du ga, er en ren nazi-lekse som er Joseph Goebbels verdig, skrev Hegedüs i avskjedsbrevet til Orban.

Men hva sa egentlig Orban i talen? The American Conservative har publisert en transcript av hele talen oversatt til engelsk, og seniorredaktør Rod Dreher har skrevet to lange kronikker om talen. Han tar Orban i forsvar.

Dreher mener talen er et klart portrett av Orbans visjon om situasjonen i Vesten i dag, og hvordan Ungarn passer inn i bildet.

Innledningsvis peker Orban på de store fremskrittene som verden har opplevd, i forhold til sult, levealder og alfabetisme. Allikevel hersker det en generell følelse av at vi lever i nedgangstider. Orban spør hvorfor det er slik.

Is it possible that millions of people simply misunderstand what is happening to them?

My answer to this phenomenon is that this winter of our discontent is a fundamentally Western attitude to life, which stems from the fact that Western civilisation is losing its power, its performance, its authority, its capacity to act.

Vi er i ferd med å miste vårt hegemoni til fordel for Kina, India og islam. Ungarn vil velge sin egen vei ut av dette uføret, men EU og USA mangler totalt respekt for Ungarns rett til selvstyre.

Orban minnes en episode i 2014, da en representant for Obama-regimet besøkte Budapest. Uten videre skjøv amerikaneren en liste over krav om endringer i Ungarns grunnlov. Hvis bare Ungarn fulgte disse ordrene fra Washington, så kunne vennskapet gjenopprettes. Orban var ikke spesielt imponert.

So we understand this resistance from the rest of the world to the West’s propagation of values, to its export of democracy. In fact I suspect that the rest of the world has realised that it needs to modernise precisely because it is the only way to resist the export of Western values that are alien to it.

Orban snakket videre om tilgang og kontroll over energikilder, nok et symbol på vestlig forfall, og høyaktuelt i disse dager.

In 1900 the United States and Europe controlled 90 per cent of all oil, natural gas and coal supplies.

I dag er tilsvarende tall 35 prosent. Den samme trenden gjelder råmaterialer. Så sent som i 1980 kontrollerte USA og Sovjetunionen utvinningen av det meste av viktige råmaterialer.

Today the Chinese are producing five times more than the US and sixty times more than the Russians.

Gir milliarder til land hvor homofile drepes, nekter å gi EØS-midler til Ungarn og Polen

Raseblanding

Etterhvert kommer vi til det segmentet av talen som har fått mest oppmerksomhet, da Orban snakket om sin visjon for europeisk og ungarsk kultur. Her kommer Orbans bruk av begrepet raser inn. Han går igjennom de utfordringene Ungarn står overfor.

The first and most important challenge, Dear Friends, continues to be population, or demography. The fact is that there are still far more funerals than baptisms.

Selv om Ungarn jobber hardt for å snu den demografiske utviklingen, så har de ikke klart å snu trenden til tross for visse fremganger. Konsekvensen er uunngåelig, ren matematikk: Hvis det dør flere enn det blir født, så vil magyarene etterhvert bli utryddet fra jordens overflate.

Denne trenden kan ikke avhjelpes gjennom migrasjon. Tvert imot: Innvandring vil bare fremskynde denne prosessen, mener Orban. Migrasjonsspørsmålet har splittet Europa i to.

One half is a world where European and non-European peoples live together. These countries are no longer nations: they are nothing more than a conglomeration of peoples. I could also say that it is no longer the Western world, but the post-Western world.

«Vesten» som idé har allerede avgått med døden i land som Frankrike, Sverige, Belgia, Tyskland, Nederland og Storbritannia. Det er dette Orban sier her. Man fornemmer at han har et poeng.

Øst-Europa holder stand, og fremstår dermed som det nye Vesten, ifølge Orban. For de av oss som jevnlig besøker Budapest, Krakow eller Praha, så forstår vi hva han mener. Det er som å reise i tid. Disse landene har bevart sin nasjonale identitet, på godt og vondt. Men i Vest-Europa dominerer islam og ikke-vestlige innvandrere gatebildet. Hvorfor reise til London for å spise kebab, når det er fullt av kebab-utsalg midt i Oslo?

A battle is in progress between the two halves of Europe.

I dag er dette en ideologisk kamp, hvor EU forsøker å tvinge Ungarn og de andre Visegrad-landene til å følge i Vest-Europas suicidale fotspor. Ungarn må åpne sine grenser og omfavne en LGHTQ-ideologi som fullstendig dominerer i woke-Vesten. Men Ungarn sier nei.

Ungarn vil bestemme selv på hjemmebane. Så kan de andre landene i EU bestemme på sin hjemmebane. Hva er mest demokratisk?

There is now less talk about migration, but, believe me, nothing has changed: Brussels, reinforced with Soros-affiliated troops, simply wants to force migrants on us.

Krigen i Ukraina har satt dette på pause, siden Ungarn har tatt i mot hundretusenvis av ukrainske flyktninger. Men Orban er ikke beroliget. Så snart krigen i Ukraina er over, vil EU gjenopprette presset mot Ungarn.

All we ask is that they do not try to impose on us a fate which we do not see as simply a fate for a nation, but as its nemesis. This is all we ask, and no more.

Viktor Orban forstår at ledere i Vest-Europa innser at landene de styrer står overfor en usikker fremtid på grunn av masseinnvandring av ikke-europeiske, ikke-kristne mennesker.

Så kommer kjernepunktet i talen.

The internationalist left employs a feint, an ideological ruse: the claim – their claim – that Europe by its very nature is populated by peoples of mixed race.

Orban innrømmer at det har vært utveksling over landegrensene. Men disse utvekslingene har foregått mellom mennesker med en rekke felles trekk: Det har stort sett handlet om europeere, og i stor grad om mennesker preget av en kristen arv.

Nå blandes europeere med folk som kommer utenfra Europa, med en annen kultur og religion.

Now that is a mixed-race world.

Men i Øst-Europa eksisterer ikke denne raseblandingen. Der finner man en blanding av mennesker som bor i sine europeiske hjemland, som skaper og utvikler en europeisk kultur.

This is why we have always fought: we are willing to mix with one another, but we do not want to become peoples of mixed-race.

– Det var derfor vi slåss i Beograd og bekjempet tyrkerne utenfor Wien, det var derfor franskmennene stanset araberne ved Poitiers, sier Orban.

Men selv om Ungarn fortsatt kjemper for å beholde sin kristne og europeiske kulturarv, så har Vest-Europa gitt opp.

Orban burde valgt ordene sine bedre. Det er åpenbart at han snakker om kultur, ikke rase. Men ved å bruke begrepet «rase» gir han ammunisjon til motstanderne. Det burde han ha unngått. Man trenger ikke et overflod av velvilje for å forstå hva Orban prater om. Men det finnes ikke et snev av velvilje overfor Orban og Ungarn i Brussel.

Konsekvensene er uansett at migranter ikke lenger forsøker å komme inn i Europa via Ungarn. Det er mye enklere å reise dit grensene er åpne og man tas imot med åpne armer og feite sjekker. Den vestlige sivilisasjonens styrke, prestisje og handlingsevne er ved å synke. Vest-Europa er i ferd med å bli okkupert land, og en ny frontlinje vil trolig åpne seg i fremtiden. spår Orban.

This might not yet be a very important task for us, but it will be for our children, who will need to defend themselves not only from the South, but also from the West.

Dette er oppsiktsvekkende klar tale. Europa må forsvare seg mot islam eller dø ut som kulturell enhet. Og merk: Siden Vest-Europa trolig allerede er tapt, hvis det ikke skulle skje et politisk jordskjelv over hele kontinentet, så vil Øst-Europa måtte forberede seg på en krig på to fronter.

Ungarn og nabolandene vil stå overfor islamsk press fra både sør og vest. Det er dette man må forberede barna og barnebarna på, sier Orban.

Samtidig må Ungarn forberede seg på å ta imot massevis av kristne flyktninger – fra Vest-Europa! Det høres kanskje merkelig ut, men dette er allerede en prosess som er i startgropen.

Ett eksempel er alle svenskene som flytter ut av landet for å slippe unna det multikulturelle paradiset. Et annet eksempel er at tusenvis av EU-borgere kjøper eiendom i Ungarn.

Stadig flere svensker forlater Sverige

Ungarn er ikke anti-innvandring. De er negative til muslimsk og ikke-vestlig innvandring. De ser katastrofene som utspiller seg i Vest-Europa og sier nei takk. Hvem kan klandre dem?

Dreher skriver:

Anyway, it seems clear that Viktor Orban thinks that the West is lost, and that Hungarians in a few decades’ time will be fighting for the survival of what remains of the West. He sees the task of Hungarians to prepare their children to defend the West.

Last year, I wrote something here calling Viktor Orban «the leader of the West,» and I’ve been mocked by progressives for that. I stand by it. He is the only national leader who can see the world for what it is, and who has the courage to say it plainly.

Orban avslutter talen sin med å si at energikrise, krig, inflasjon og økonomisk krise er ille nok, men at dette bare er krusninger på overflaten, og ikke det som vil avgjøre Europas framtid.

This is the great historic battle that we are fighting: demography, migration and gender. And this is precisely what is at stake in the battle between the Left and the Right.

There is a country where the Left has won, and where one of its first measures has been to dismantle its border fence; and the second measure has been to recognise every “gender rule” (…) Let us not be fooled by current conflicts: these are the issues which will decide our future.

Han snakker selvsagt om Tyskland, som har valgt veien mot nasjonalt forfall og undergang. Men Ungarn har valgt en annen vei, og det kan ikke den uvalgte mafiaen i Brussel tåle. Derfor må Ungarn straffes.

Dreher sammenligner Orban med konservative ikoner.

As I see it, Viktor Orban is a Margaret Thatcher to some emerging Ronald Reagan. That is, he is an iconoclastic visionary politician of the Right who understands the current times, and what it takes for his nation — and for our civilization — not only to survive in them, but to thrive.

Det er ikke vanskelig å finne ting å kritisere Orban for. Men at han kjemper for å beholde sin nasjons egenart, og at han ikke vil spre propaganda for den radikale kjønnsideologien ut over barneskoler og barnehager, det er ikke kritikkverdig. Det er sunn fornuft.

– De burde leve som de vil, men de må også la oss leve som vi vil, sa Orban om konflikten Ungarn har hatt med EU over LHBTQ-ideologi.

Problemer er at våre ledere ikke lenger gjenkjenner sunn fornuft. I Vest-Europa handler det om beskyttede minoriteter, følelser, woke, utopier og rene fantasier. Virkeligheten spiller ingen rolle, skillet mellom «er» og «bør» er visket ut, David Hume er glemt, hans statue blir utsatt for hærverk og hans navn blir renset bort.

Men Ungarn og andre land i Øst-Europa har hukommelse. Som Christian Skaug skrev om Øst-Europa, da han presenterte boken Et vaklende Europa:

For den strabasiøse historien har vært identitets­skapende, og minnene om ikke minst muslimers herjinger i tidligere århundrer er fremdeles levende.

Konklusjonen blir åpenbar: Fremtiden ligger i Øst-Europa.

The Vision Of Viktor Orbán


Kjøp «Et vaklende Europa» av Carl Schiøtz Wibye her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.