Drøyt 685.000 personer med svensk statsborgerskap har valgt å bosette seg i et annet land enn Sverige, viser en ny undersøkelse fra organisasjonen Svenskar i Världen. Dette er en økning fra 2015 da antallet svensker i utlandet utgjorde cirka 660.000. I 2011 var antallet svensker i utlandet 550.000.

Flertallet av svenskene i utlandet, 62 prosent, bor i Europa. Samtidig er USA det landet der flest svensker har valgt å bo (rundt 179.000), etterfulgt av Spania (104.000) og Storbritannia (100.000). Det anslås at svensker bor i minst 177 av verdens rundt 200 land. Tre av fire utlandssvensker har kun svensk statsborgerskap, én av fire har dobbelt statsborgerskap og bare noen få personer har mistet sitt svenske statsborgerskap.

Hele 94 prosent (643.400 personer) av alle svensker i utlandet bor i et av landene som finnes på Svenskar i Världens såkalte «Topp 30-lista». De resterende svenskene i utlandet er fordelt på 147 land med maksimalt 2.000 svensker per land.

På toppen av Topp 30-listen ligger USA, Spania, Storbritannia, Norge, Frankrike og Tyskland. Nye land på listen i 2022 er Irak, Polen, Malta, Tyrkia, Serbia, Iran og Bosnia-Hercegovina. At Irak nå er på listen, sies å skyldes at den forbedrede situasjonen i landet gjør at mange svensk-irakere trekker tilbake. De syv landene som har forlatt listen siden 2015-undersøkelsen er Kina, Hellas, Singapore, Mexico, Japan, Luxembourg og Argentina.

Flertallet av svenskene, 67 prosent, har bodd i utlandet i minst ti år og halvparten av disse er bosatt i USA. De som har bodd i utlandet mellom tre og ni år utgjør en fjerdedel av de spurte, og ti prosent har bodd i utlandet mellom seks måneder og tre år. De fleste av dem som nylig har forlatt Sverige har flyttet til Frankrike og Portugal.

Parallelt med anslaget på antall svensker i utlandet, gjennomførte Svenskar i Världen en undersøkelse der nesten 10.000 utenlandssvensker deltok. Formålet med undersøkelsen var blant annet å få et bilde av hvordan svensker i utlandet opplever livet i det nye landet, årsakene til flyttingen og om de planlegger å flytte tilbake. Kjærlighet (34 %) og klima (26 %) er hovedårsakene til at svensker velger å flytte til utlandet, men hele 16 prosent oppgir at det er misnøye med situasjonen i Sverige som er årsaken til flyttingen – og det er de som nylig har forlatt Sverige som flytter på grunn av misnøye med samfunnsutviklingen.

Deltakerne i undersøkelsen ble delt inn i fire grupper: Fagpersoner, ledsagere, studenter og pensjonister. De ble blant annet spurt om utdanningsnivå og lønn og resultatene viste at seks av ti svensker i utlandet har høyere utdanning, mens tilsvarende tall for befolkningen i Sverige er fire av ti. Gjennomsnittslønnen for profesjonelle er 60.000 svenske kroner per måned og for ledsagere 40.000. Pensjonister oppga også 40.000 kroner i gjennomsnittslønn.

Bare litt over én av ti respondenter planlegger å flytte permanent tilbake til Sverige. Av de undersøkte gruppene er pensjonistene minst interessert i å flytte tilbake.

På spørsmål om deltakerne vil anbefale andre å flytte til utlandet, svarte et klart flertall «ja». Hele 81 prosent vil anbefale andre svensker å flytte til utlandet. Bare 2 prosent svarte nei.

Anslaget på antall svensker i utlandet er gjort av organisasjonen Svenskar i Världen i samarbeid med svenske utenriksmyndigheter i perioden mai til juli 2022. Definisjonen av en utlandssvensk har vært «en svensk statsborger som har bodd i utlandet i minst seks måneder».

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.