EU-domstolen har ilagt Ungarn en bot på 200 millioner euro for «systematisk og vedvarende» å ignorere EUs asylregler. I tillegg kommer ytterligere én million euro for hver dag landet ikke overholder reglene, årlig 365 millioner euro eller 4,2 milliarder kroner.

Enestående brudd på EU-retten

Pengene vil bli trukket fra Ungarns andel av EU-budsjettet – penger som allerede er delvis frosset.

– Ungarn har ikke implementert en lignende dom fra 2020. Bevisst omgåelse av en felles, helhetlig EU-politikk utgjør et enestående og meget alvorlig brudd på EU-retten, heter det i en pressemelding fra EU-domstolen (ECJ) torsdag.

Frihetsberøvende forhold 

I desember 2020 slo domstolen fast at Ungarn under statsminister Viktor Orbán, hadde gjort det «praktisk talt umulig» å sende inn søknader om «internasjonal beskyttelse». Ungarn ble også dømt for ulovlig å ha holdt asylsøkere i frihetsberøvende forhold i transittområder og for å ha krenket deres rett til å anke.

– Denne «systematiske» praksisen innebar også at politibetjenter tvangseskorterte illegale tredjelandsborgere til et område rett ved grensen til Serbia, en landstripe uten noen form for infrastruktur, sa domstolen den gang.

Undergraver EU-solidariteten

Fra Budapest ble det hevdet at migrasjonspresset rettferdiggjorde tiltakene, men det ble avvist av ECJ.

Ungarns avvisning av migranter øker presset på nærliggende medlemsland og undergraver «i alvorlig grad prinsippet om solidaritet og ansvarsfordeling», ifølge ECJ.

Mennesker har rett til å søke asyl hvis de frykter for sin sikkerhet eller risikerer forfølgelse på grunn av rase, religion, etnisk bakgrunn, kjønn eller annet i hjemlandet.

 

 

Kjøp «Et vaklende Europa» av Carl Schiøtz Wibye!

Kjøp Jean Raspails roman «De helliges leir»!  Du kan også kjøpe den som e-bok.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.