Nytt

Afrikanske migranter på en gummiflåte under en redningsoperasjon utført av spanske Proactiva Open Arms 34 km nord for Sabratha, Libya 3. februar i år. (Reuters/Giorgos Moutafis)

KrF vil at Norge skal ta imot et langt større antall relokaliserte asylsøkere fra Hellas og Italia. KrFU mener 10.000 bør få komme de neste to årene.

Det var nære på at landsmøtet gjorde et nytt 10.000-vedtak – i tråd med et forslag fra Kristelig Folkepartis Ungdom. Stemmetallene var 91 – 81.

Det ble en lang debatt under KrFs landsmøte i Trondheim lørdag om hvor mange relokaliserte asylsøkere fra Hellas og Italia Norge bør ta imot fremover. Norge vedtok i desember 2015 å ta imot 1.500 av de 160.000 asylsøkerne som er besluttet fordelt til ulike europeiske land gjennom EUs relokaliseringsprogram.

Migranter i gummibåt venter på å bli plukket opp av den Malta-baserte NGO’en Migrant Offshore Aid Station (MOAS) omlag 15 nautiske mil utenfor Zawiya, Libya, 14. april i år. (Reuters/Darrin Zammit Lupi)

I et opprinnelig forslag fra resolusjonskomiteen ble det foreslått at Norge skulle forplikte seg til «å relokalisere asylsøkere fra Italia og Hellas». Det synes ungdomspartiet KrFU og flere av delegatene var en altfor defensiv holdning.

– 10.000!

KrFU la fram et forslag om at Norge bør ta imot 10.000 «EU-flyktninger» de neste to årene, et forslag som fikk støtte fra en rekke delegater.

– Resolusjonen er god, men den inneholder ingen forpliktelser. Hvis ikke KrF skal gjøre det, hvem skal da gjøre det, uttalte tidligere KrFU-leder Emil André Erstad.

– Dette er en verdiprøve som vi ikke kan stryke på, uttalte en av delegatene.

KrFU vil hente 10.000 migranter til Norge

Partileder Knut Arild Hareide advarte derimot mot å tallfeste antallet.

– Jeg tror ikke det er ett tall her som er det riktig. Alle har sett KrFs engasjement, vi har sagt at vi skal ta en del av den europeiske ansvarsfordelingen, og vi har sagt at den konkurransen som er i Europa om å være strengest mulig, er uverdig. Derfor tror jeg ikke det er ett tall som er riktig i denne situasjonen, sa Hareide, som heller anbefalte KrFUs sekundære forslag om at Norge skal ta imot «langt flere» av de relokaliserte asylsøkerne.

Stemmetallene: 91 – 81

Etter en svært jevn avstemning vedtok et knapt flertall på 91 mot 81 stemmer å si nei til KrFUs forslag om å ta imot 10.000 asylsøkere, men landsmøtet gikk enstemmig inn for formuleringen å ta imot langt flere relokaliserte asylsøkere enn i dag.

Landsmøtet vedtok også å fjerne adgangen til å kunne gi midlertidig oppholdstillatelse for enslige mindreårige asylsøkere.