Innenriks

Enhver som hørte hva Ap vedtok på sitt landsmøte: eggdonasjon, et tredje kjønn og muligheten for at et barn kan ha tre foreldre, og som toppen på det hele – å droppe K’en i KRLE-faget, måtte tro at det var kroken på døra for samarbeid med KrF. Nå sier partiveteran Einar Steensnæs at partiet er ved å modnes. Kanskje det er KrF som bør droppe K’en? Foto: Wikipedia

Er KrF klar til å skritte over kløften til venstresiden i norsk politikk for aller første gang? Det er spørsmålet som har summet og ulmet gjennom hele KrFs landsmøte i Trondheim de siste fire dagene.

Summet, ja, men spørsmålet ble knapt tatt opp fra landsmøtets talerstol. Det tar partiveteran og tidligere parlamentarisk leder og KrF-statsråd Einar Steensnæs som et tegn på at et mentalt endringsskifte er på gang i partiet. Han peker på at partileder Knut Arild Hareide var svært tydelig i sin tale til partiet på at han mener partiet bør komme i regjering.

– Det innebærer at partiet må holde døren åpen både til høyre og til venstre. Jeg ble derfor positivt overrasket over at landsmøtet tok imot dette budskapet uten at det genererte en veldig debatt, sier Steensnæs til NTB.

– Det at de som absolutt ikke kunne tenke seg et samarbeid til venstre, likevel holder en så lav profil og er så avventende, det tar jeg som et tegn på at tanken er i ferd med å modnes relativt bredt i partiet, sier Steensnæs.

Lite realistisk

KrF har uttalt at som et sentrumsparti kan de i prinsippet samarbeide både til høyre og venstre. Likevel har ethvert samarbeid siden partiet ble stiftet i 1933 gått mot høyre. Også foran dette valget ønsker partiet primært en sentrum-høyre-regjering. Flere forhold gjør imidlertid at dette framstår som lite realistisk.

Meningsmålingene er så langt ikke i nærheten av å gi konstellasjonen Høyre, KrF og Venstre et flertall, og det er uansett stor usikkerhet om det er flertall i Høyre for å velge bort Frp for å danne en ny regjering. KrF har vedtatt at de ikke vil gå inn i regjering med Frp, og Frp har gjentatte ganger uttalt at de ikke vil støtte en regjering de ikke selv er en del av. Derfor har stadig flere i partiet begynt å tenke på Plan B.

Glad for Aps K-forsvar

Steensnæs sier KrF-ere har merket seg hvordan Aps ledelse, programkomité og et betydelig mindretall rykket ut til forsvar for K-en i KRLE-faget under sitt landsmøte forrige helg. At både Aps partileder Jonas Gahr Støre og nestleder Hadia Tajik understreket det kristne verdigrunnlaget som en del av den norske verdiforståelsen, har også gjort inntrykk i KrF, fastslår Steensnæs.

– Dette betyr at vi har en helt ny mulighet til å skape allianser på venstresiden som vi tidligere ikke har hatt, sier Steensnæs, men legger til:

– Det betyr ikke at vi skal kaste oss i fanget på venstresiden, men det betyr at vi må undersøke om det ligger politiske realiteter og vilje bak signalene som har kommet, mener han.

Under KrFs landsmøte gjorde partiet også flere vedtak som kan leses som å komme Ap i møte. Integreringskritikken som Ap hele tiden har møtt KrFs kjernesak kontantstøtten med, har partiet forsøkt å imøtekomme ved å innføre krav om språkkurs til minoritetsforeldre, og de har forlatt det gamle kravet om kontantstøtte for treåringer. Knut Arild Hareide fikk også avverget at partiet forpliktet seg til et nytt vedtak om at Norge skal motta 10.000 asylsøkere gjennom EUs relokaliseringsprogram.

Kritisk til nytt samarbeid

Selv om partiet har et klart vedtak mot å gå i regjering med Frp, holder Hareide døra på gløtt for en ny samarbeidsavtale med en ren Høyre-Frp-regjering, som KrF og Venstre har med regjeringen i dag. Det tror ikke Steensnæs er klokt.

– Selv om vi har oppnådd mye gjennom samarbeidsavtalen, har den også gitt oss store politiske frustrasjoner. Samarbeidsavtalen gir oss på en måte et medansvar for regjeringens saker, også der vi er direkte uenige, men vi blir ansvarliggjort. Steensnæs mener en ren opposisjonstilværelse er bedre for KrF.