Nytt

KrFs medlemsregister vokser kraftig etter at partileder Knut Arild Hareide kom ut av skapet som tilhenger av samarbeid med venstresiden.

Bare tirsdag var det kommet inn 217 nye medlemmer, opplyser generalsekretær Hilde Frafjord Johnson til NRK. Dermed har partiet fått totalt 422 nye medlemmer siden partileder Knut Arild Hareide ga sitt råd til landsstyret fredag om forsøke å danne regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

I samme periode har 48 medlemmer meldt seg ut. 43 av dem som har meldt seg ut, oppgir politisk årsak, opplyser KrFs kommunikasjonssjef Mona Høvset til NTB.

Spørsmålet er om innmeldingene kan tolkes som en støtte til Hareide og hans syn på samarbeidsspørsmålet.

Vervekampanje eller Hareide-støtte?

– Vi konstaterer at det er gledelig at så mange nå melder seg på KrF-laget for et varmere samfunn, skriver partiets generalsekretær Hilde Frafjord Johnson i en SMS til NTB.

Hun vil ikke spekulere i hva årsaken til de mange innmeldingene er.

Partiet startet i forrige uke en vervekampanje, men det var først etter at Hareide ga sitt råd til landsstyret at det hele tok av. Etter det NTB får opplyst, gir mange av dem som melder seg inn uttrykk for at de støtter Hareide.

Dersom noen skulle ønske å melde seg inn for å forsøke å stanse en venstrevridning av partiet, er de for sent ute. Man må nemlig være medlem av partiet i tre måneder for å ha stemmerett. Dermed er fristen for lengst utløpt for å kunne stemme når lokallagene og deretter fylkeslagene skal si sitt og velge delegater til det ekstraordinære landsmøtet 2. november.

Splittet

Partiet er svært splittet i synet på om det bør samarbeide med den borgerlige regjeringen, eller heller forhandle om regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, slik Hareide foreslår.

Begge nestlederne, Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad, vil at partiet først skal forhandle om regjeringsdeltakelse med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre.

Saken skal avgjøres på partiets ekstraordinære landsmøte 2. november og i forkant skal saken behandles i lokallag og fylkeslag.

Bli i opposisjon?

Et flertall på fem av KrFs åtte stortingsrepresentanter ønsker at partiet samarbeider til høyre, snarere enn venstre, ifølge VG. Men en av de fem VG refererte til, parlamentarisk nestleder Hans Fredrik Grøvan, peker på en tredje vei: Å bli i opposisjon.

– I en situasjon hvor partiet blir delt, kan det være behov for å få et tredje alternativ for å unngå en avskalling. Jeg vil prøve å få fram det, selv om jeg er klar over at det er en krevende situasjon å stå i, sier han til Dagens Næringsliv.

Lederdiskusjon

Selv om Hareide selv har sagt han gjerne vil fortsette å lede partiet uansett veivalg, har enkelte også åpnet diskusjonen om hans posisjon. Anne Ma Timenes, hovedutvalgsleder og fylkestingsmedlem for KrF i Vest-Agder, mener han ikke kan fortsette, ifølge NRK.

Utspillet irriterer imidlertid Gulen-ordfører Trude Brosvik, som også er partiets kandidat til jobben som fylkesordfører i nye Vestland.

– De som nå tar opp dette, har ikke partiets beste i tankene, sier hun til samme kanal , og avviser at det er en lederdebatt i partiet nå.