Etter en svært jevn avstemning vedtok et knapt flertall på 91 mot 81 stemmer å si nei til KrFUs forslag om å ta imot 10.000 asylsøkere, men landsmøtet gikk enstemmig inn for formuleringen å ta imot langt flere relokaliserte asylsøkere enn i dag.

Landsmøtet vedtok også å fjerne adgangen til å kunne gi midlertidig oppholdstillatelse for enslige mindreårige asylsøkere.

Hareide: vi har sagt at den konkurransen som er i Europa om å være strengest mulig, er uverdig.

 KrF: Norge må ta imot «langt flere» migranter