Venstre vil ta imot flere asylsøkere fra leirene på de greske øyene. Her fra et telt i Moria-leiren på Lesvos, hvor den kongolesiske basketballspilleren Christ Wamba tar en selfie i juni 2016. Foto Christ Wamba / handout via Reuters / Scanpix.

Venstre vil ikke la Frp regjere flyktningdebatten alene og tar en ny kamp om oppmykinger i asyl- og flyktningpolitikken.

– Jeg tror det er et ønske i Venstre om å vise våre primærstand standpunkt på noen av områdene på flyktningfeltet, for det er det andre partier i regjering som også gjør, sier partileder Trine Skei Grande til NTB.

Søndag vedtok landsmøtet flere tiltak som myker opp flyktning- og asylpolitikken, etter forslag fra Unge Venstre samt fylkeslagene i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Klimaflyktninger

Blant annet vil partiet arbeide for å gi klimaflyktninger flyktningstatus. Grande er ikke fremmed for ideen.

– Det er et tema som aldri har vært diskutert. Vi har ikke noen definisjon på hva klimaflyktninger er. Men det er klart at om vi ikke får stoppet klimaendringene kommer vil til å se store folkeforflytninger. Det må vi diskutere i FN, vi må lage definisjoner, sier Grande til NTB.

– Jeg håper alle dem som menere at det er viktig å ha en restriktiv innvandringspolitikk skjønner at klimautfordringene kan sette det under press, tilføyer hun.

Venstre vil også at folk som er ulovlig i Norge skal ha rett til nødvendig helsehjelp.

Flere av forslagene som ble vedtatt har partiet alt har fått gjennomslag for i regjeringsplattformen på Granavolden, ifølge Grande. Det gjelder blant annet rett til barnehageplass for barn på asylmottak og at asylsøkere skal ha rett på videregående opplæring.

Vil hente asylsøkere fra Hellas

Dessuten vil partiet hjelpe flyktninger og migranter som lever under dårlige forhold i leire på greske øyer.

Partiet skal jobbe for å bedre de humanitære forholdene, bidra med saksbehandling av asylsøknader i Hellas og ta imot flere asylsøkere fra leirene for å behandle søknadene deres her i landet.

– Jeg syns det er vår plikt å gi beskjed. Dette er en situasjon som langt på vei er glemt, det er ikke langt unna våre egne nærområder. Det er et yndet ferieparadis for nordmenn, og det sitter 16.000 mennesker i overfylte leire på seks-sju av de greske øyene, sier Per A. Thorbjørnsen, som er gruppeleder i Stavanger og landsstyremedlem.

Han mener dette er en typisk sak der Venstre kan markere seg og ta mer plass i regjering, slik partiledelsen har sagt partiet må gjøre. At de samtidig pådrar seg regjeringspartner Frps vrede, er han ikke redd for.

– Jeg har levd med konflikten med Frp i noen årtier. Skulle de reagere også denne gangen, vil vi ta det med stoisk ro, sier han til NTB.