Stavanger kommune har vedtatt å integrere 120 flyktninger i 2019, men vil at Norge øker innsatsen. Frp er ikke fornøyd med omkamp om regjeringsplattformen.

– KrF og Venstre bruker første anledning til en omkamp i Stavanger, men det står helt klart i Granavollen-erklæringen at man skal videreføre flyktningkvoten på 3.000 som er vedtatt nivå, sier bystyremedlem for Frp i Stavanger, Sissel Stenberg, til NRKs Politisk kvarter fredag morgen.

Det var bare Frp og Pensjonistpartiet som stemte nei til Integrering- og mangfoldsdirektoratets (IMDi) anmodning om at Stavanger skal bosette og integrere 120 flyktninger i år, seks av dem mindreårige. KrF, Venstre, SV, Arbeiderpartiet og Høyre var enige om vedtaket, skriver Stavanger Aftenblad.

Stenberg viser til at man ikke har klart å integrere og bosette alle man skulle i 2018 og la sammen med Pensjonistpartiet fram et eget forslag om 100 flyktninger. Frps eget forslag om enda færre ble nedstemt. Stenberg peker også på at KrF i regjeringsforhandlingene ikke fikk gjennomslag for å øke Norges kvote til 5.000.

– Norge kan ikke være det landet som tar imot flere enn vi klarer å integrere på en god måte. Jeg er spesielt overrasket over Høyre, som gikk mot vedtaket, sier Stenberg.

– Må tilpasse oss virkeligheten

Inge Takle Mæstad, bystyremedlem for KrF i Stavanger, er ikke med på at antallet flyktninger ikke skal kunne diskuteres, også blant regjeringspartiene.

– Alle punktene i regjeringsplattformen må tilpasses den virkeligheten vi har rundt oss. Det gjelder også engasjement for flyktninger, sier Mæstad.

– Rett utenfor vinduet vårt, på de greske øyene, ser vi en situasjon der mange tusen mennesker lever under umenneskelige forhold. Da kan vi ikke bare trekke for gardinen, slukke lyset og late som ingen er hjemme. Da må vi være med og ta ansvar, påpeker han.

Mæstad kaller det et paradoks at Stavanger sa ja til å bosette 800 flyktninger for to år siden og bare 120 nå, uten at flyktningkrisen er over.

– Nå bygger vi ned kompetanse og kapasitet, ikke fordi flyktningsituasjonen i Europa er løst, men fordi så få kommer til Norge. Et bredt flertall i Stavanger sier at dette kan vi ikke sitte og se på. Vi ønsker å være med og bidra, påpeker han.

Kriterier

Mæstad er heller ingen tilhenger av at flyktningene som får komme til Norge, blir sortert ut fra et kriterium om at de faktisk er «integrerbare».

– Jeg er imot at vi skal stille slike kriterier. Vi må hjelpe de personene som trenger det, uavhengig av hvilken situasjon de er i, sier Mæstad og legger til:

– Når Stavanger ikke har satt noen kriterier for hvem som skal komme, så betyr det at vi ikke sier nei til noen.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂