Bystyret i Trondheim vedtok 17. november å boikotte israelske varer og tjenester som er produsert i bosetningene i de okkuperte palestinske områdene. Forslaget ble fremmet av Ap, SV, MDG og Rødt. Alle de andre partiene stemte imot forslaget, men i Trondheim bystyre har ikke Høyre, Frp, Venstre, KrF, Pensjonistpartiet og Senterpartiet flertall.

Nå vil Regjeringen granske lovligheten av Trondheim bystyres vedtak av 17 november. Kan boikott-vedtaket være i strid med Norges internasjonale forpliktelser?

I et svar i Stortinget fra utenriksminister Børge Brende (H) på et skriftlig spørsmål fra KrFs Hans Olav Syversen kommer det frem at vedtaket fra Trondheim vil bli gransket.

– På bakgrunn av foreliggende informasjon, vil Utenriksdepartementet se nærmere på hvorvidt vedtaket fra Trondheim kommunes bystyre vil være i tråd med Norges internasjonale forpliktelser, heter det fra Brende.

Adresseavisen