Norge stemte onsdag for en tekst I FNs Menneskerettsråd som i sterke ordelag fordømmer Israels bording av skip til Gaza, og i neste omgang autoriserer rådets president til å opprette en kommisjon som skal granske hendelsen.

NGO’en UN Watch reagerer på at man første fordømmer Israel og så har den frekkhet å opprette en «uavhengig kommisjon». Resultater er gitt på forhånd.

Forslaget ble fremlagt av Iran, Libya, Saudi-Arabia og Sudan.

Det springende punkt:

1. Condemns in the strongest terms the outrageous attack by the Israeli forces against the humanitarian flotilla of ships which resulted in the killing and injuring of many innocent civilians from different countries;

Norge tilhørte flertallet på 32 land. 9 land avsto tre land stemte mot.

På hjemmesiden til UD presenteres vedtaket slik:

Vedtaket ble fattet med stort flertall. Kun tre land stemte mot vedtaket i Menneskerettighetsrådet. Av de ni europeiske medlemmene i MR-rådet stemte Norge og Slovenia for, fem EU-land avsto fra å stemme mens Italia og Nederland stemte mot.

Fem EU-land avsto altså. Norge var i klart mindretall blant land vi liker å sammenligne oss med. Mest grelt er at det tredje landet som stemte mot, og som UD ikke nevner navnet på, var USA.

Dette minner om manipulasjon.

Norge har stemt sammen med de muslimske landene i en resolusjon som fordømmer Israel på det sterkeste og så går inn for en uavhengig kommisjon. Det er det som kalles en skueprosess. Resultatet er gitt på forhånd. Så kan det samme Menneskerettsrådet fordømme Israel for ikke å ville samarbeide.

Med tanke på at Gahr Støre har oppholdt seg i Sudan og bruker forbrytelsene der som begrunnelse til å gå mot boikott av Israel, er dette en merkelig stemmeavgivning. Det virker som om Norge forsøker å få i pose og sekk.

– Vi er fornøyd med at det nå tas konkrete skritt for å nedsette en internasjonal granskingskommisjon for å se på hendelsene og vurdere mulige folkerettsbrudd. Det er viktig at kommisjonen samarbeider tett med FNs sikkerhetsråd og generalsekretæren i denne saken, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

– Dette er en helt spesiell situasjon og den krever en koordinert internasjonal oppfølging, sier Støre.

– Det er viktig at granskingen får klarlagt fakta og tatt for seg alle folkerettslige sider av bordingen, sier utenriksminister Støre.

– Derfor er det av stor betydning at granskingen samordnes med andre FN-organer og at Israel samarbeider fullt ut med kommisjonen, sier utenriksministeren.

Det lyder hult å be om israelsk samarbeid med tanke på at konklusjonen presenteres i resolusjonen.

Norge argumenterte for at Menneskerettsrådet skulle følge Sikkerhetsrådets vedtak om at generalsekretær Ban Ki-moon skulle lede en uavhengig granskning, men fikk ikke gjennomslag for dette. Flertallet ville ha sin egen. Likevel gikk Norge inn for resolusjonen, som bare to av europeiske land i Rådet.

Resolution adopted on the boarding of the convoy carrying humanitarian supplies to Gaza

Norge stemte for FN-resolusjon om internasjonal gransking av Israels bording av flåte med humanitær hjelp til Gaza