Fra advokater og NGO’er lyder kravet om at de ansvarlige i Israel må stilles til ansvar for en internasjonal domstol for hendelser som bombingen av FN-lageret og FN-skolen i Gaza. Utenriksminister Jonas Gahr Støre uttrykker seg litt mer forsiktig: han vil ha en internasjonal granskning.

Gahr Støre traff fredag leder av Den internasjonale Røde Kors-komiteens internasjonale operasjoner, Pierre Krähenbühl. Krähenbühl reagerer på bombingen av Al Quds-sykehuset, som blir drevet av Palestinske Røde Halvmåne.

Norges Røde Kors sier det er en krigsforbrytelse hvis det kan bevises at Israel bombet med vilje. Det er spørsmålet.

Gahr Støre sier Israel opererer i en gråsone, men skynder seg å legge til at det gjør også Hamas.

Han mener det er svært vanskelig å avvise kravet om en internasjonal gransking av mulige krigsforbrytelser. Ikke minst fordi Gaza har vært stengt for utenlandske journalister og verdenssamfunnet dermed frarøvet uavhengig rapportering av hva som faktisk har skjedd inne på den lille landstripen.

– Men formen på den internasjonale granskingen er det for tidlig å ta stilling til, sier Støre.

Gahr Støre uttrykker seg forsiktig. Men det er ikke tvil om at en internasjonal granskning vil bli tatt ille opp i Israel. Også andre land vil være på vakt overfor slik granskning. Det som vanskeliggjør et slikt intiativ er politiseringen av alt som har med Israel å gjøre innen FN-systemet. Det vil bli vanskelig å finne upartiske granskere. Partene vil blokkere hverandre. Skulle et slik utvalg bli ensidig anti-israelsk vil det kunne slå tilbake på initiativtakerne.

Leder av de svenske sosialdemokratene ser ut til å ha mindre forbehold. Hun uttrykker seg klarere enn Gahr Støre.

Den svenske sosialdemokratiske lederen og statsministerkandidaten Mona Sahlin har også tatt til orde for en internasjonal gransking. Og hun utelukker ikke at de ansvarlige israelske lederne må stilles for retten for krigsforbrytelser.

– Verdenssamfunnet må granske dette for å se om det fins behov for å stille noen for krigsrett, sier Sahlin, som torsdag deltok på et seminar med Arbeiderpartiet i Norge.

Amnesty International Norge mener også det er grunn til å mistenke Israel for krigsforbrytelser. De har skrevet brev til Jonas Gahr Støre med krav om at Norge tar initiativ i FN for at hendelsene blir gransket av en internasjonal kommisjon.

Tre høyesterettsadvokater hadde et innlegg i Aftenposten fredag der de hevder at Israel har brutt Genevekonvensjonene og bør underkastes internasjonal granskning og stilles for en internasjonal domstol.


Vil ha internasjonal gransking av Israel