Nytt

Det er en grunn til at verdenssamfunnet anser gass for å være en spesiell grusom forbrytelse. Som Barack Obama sa i sin red line-tale: Det er visse ting verdenssamfunnet ikke kan tolerere. Men så kunne han det visst likevel.

Norske medier viser en forbausende unnvikende holdning til gassangrepet i Khan Sheikhoun. NRKs Kristin Solberg visste ikke hvem som sto bak, og det gjør heller ikke VG på lederplass. Likevel vil de ha handling.

FNs generalsekretær Antonio Guterres sier angrepet er en krigsforbrytelse, uten å konkludere med hvem som har ansvaret for massakren. Guterres krever at saken etterforskes slik at de skyldige kan stilles til ansvar. (…)

Guterres er som en admin dir som ikke kan legge seg ut med styret. Da blir han avsatt. Jo flere forbrytelser som får passere, jo svakere blir FNs stilling.

Hvis det da ikke er Israel som forsvarer seg. Da våkner FN.

VGs leder er en flau bris.

Nå må det internasjonale samfunn forplikte seg til å granske angrepet mot Khan Sheikhoun og ta ut tiltale mot de ansvarlige. Slike barbariske forbrytelser må få konsekvenser. Det er derfor vi har folkeretten og internasjonal humanitær rett. Alt for lenge har krigsforbrytere i Syria kunnet operere uten frykt for å bli stilt til ansvar.

Men hvorfor har ikke Den internasjonale straffedomstolen reist tiltale mot Bashar al-Assad? Det er ubegripelig. En annen leder i et muslimsk land, Sudans Hassan Ahmad al-Bashir , var nylig i Jordan. Heller ikke vestvennlige Jordan tør å etterkomme domstolens ordre om pågripelse. Derfor synker Straffedomstolens prestisje.

Hvorfor innrømmer ikke VG at vi lever i en brutal verden hvor tyranner kan bruke giftgass mot sine innbyggere uten å risikere konsekvenser?

Assad beskyttes av Putin. Bortforklaringene fra Moskva er kun troverdige for de som fester lit til løgner. Hvis man later som det er uvisshet om ansvaret, har man sådd den tvil som gjør at ingen stilles til ansvar.

En uavhengig granskning vil kunne gi endelig svar på hvem som er ansvarlig.

Financial Times korrespondent i Beirut  sa til BBC igår at ingenting kommer til å skje. Assad vet det. Putin vet det.

Hva gjør det med internasjonal rettsorden? Barack Obama var den som virkelig brøt tilliten til folkeretten betyr noe da han lot Assad slippe unna med gassangrepet i Ghouta i august 2013. Da ble drøyt 1.400 drept, langt flere enn i Khan Sheikhoun.

Forbrytelser som ikke straffes ansporer til nye. Samme dag ble sykehuset hvor de skadde ble brakt, også bombet. Bombing av sykehus er blitt russernes og Assads spesiale.

Theresa May og Boris Johnson var de mest indignerte og sa dette gjør at Assad ikke kan bli del av noen løsning. Trump hadde bare et par dager tidligere sagt at fjerning av Assad ikke lenger var et prioritert mål.

Nå har også Trump skiftet kurs. Klarest var hans FN-ambassadør Nikki Haley som truet med at USA kunne komme til å handle på egen hånd.

Hvis USA «straffer» Assad vil amerikanerne oppnå goodwill blant sunni-nasjoner som Saudi-Arabia. Trump vil reetablere samarbeidet med Egypt og Saudi-Arabia, og de har felles strategisk interesse i å demme opp for Iran.

Det er en risiko Assad løper, og Iran.