Forsøket på å få Sikkerhetsrådet til å fordømme Syrias drap på egne innbyggere, førte ikke frem onsdag. Sikkerhetsrådet kunne ikke en gang bli enige om en oppfordring til Assad-regimet om å avstå fra vold mot eget folk.

Det er et totalt annet ball game i FN over Syria enn over Libya. I tilfellet Libya var det Den arabiske liga som tok initiativet og ba Sikkerhetsrådet om handling. Nå står Den arabiske liga om ikke på Syrias side, så i det minste langt fra noen form for intervensjon, selv ikke en gang verbalt.

Russland beskytter Syria, en gammel alliert fra den kalde krigens dager. Dermed avtegner et skille seg: USA og europeiske allierte står alene om å ville forsvare menneskerettighetene i Syria. Andre land er enten venner av Syrias regime, eller foretrekker stabilitet, som Brasil:

The stability of Syria, said the Brazilian ambassador, Maria Luiza Ribeiro Viotti, is “central to regional stability.”

Nå kan man si at erfaringene fra Libya har gjort medlemslandene mer forsiktige: Den FN-godkjente intervensjonen ble ingen walkover, og Libya befinner seg nå i noe som minner mer om en borgerkrig.

Men dette er bare en side av holdningene til Syria. Syria spiller en langt mer aktiv rolle i FN enn Libya, som var blitt marginalisert pga Muammar Gaddafis teatralske krumspring.

Syria vil gjerne fremstå som forsvarer av motstanden mot Israel og kolonisering og imperialisme. Det er en politikk med røtter i arabisk nasjonalisme som søker støtte i autoritære regimer som Russland og Kina. Ingen av de to stormaktene ønsker at det skal legges et for strengt mål på Syria, det vil kunne innskrenke deres eget handlingsrom.

Fredag avholdes et viktig møte i FNs nye Menneskerettsråd.

Syria er foreslått som nytt medlem fra den asiatiske blokken. En slik nominasjon er politisk umulig for vestlige land i dagens situasjon. Men Syria bakker ikke ut, og vil trolig bli valgt. Det kan bety en alvorlig belastning for FN i et lengre perspektiv. Menneskerettsrådet har aldri vedtatt så mange anti-israelske resolusjoner som i siste sesjon. Hvordan vil det ta seg ut om Bashar al-Assad og Syria blir nytt medlem?

Den arabiske liga har også i dette spørsmålet valgt å støtte Syria. Ligaen har valgt å opprettholde støtten. Det kan bety at Ligaen endrer politikk i retning av en mer antivestlig linje, og at enigheten om Libya var forbigående.

Utenriksminister Gahr Støre fordømmer volden og nevner Menneskerettsrådet i en pressemelding datert tirsdag 26. april. Hva vil Norge stemme i Menneskerettsrådet?

Norge er i kontakt med andre land for å diskutere hvordan situasjonen i Syria kan følges opp innen rammen av FN, særlig i Menneskerettighetsrådet. Norge forventer også at organisasjoner som Den arabiske liga engasjerer seg mot voldsbruken i Syria.

– De ansvarlige for drapene på fredelige demonstranter i Syria må stilles til ansvar for sine handlinger, sier utenriksminister Støre.

Push in U.N. for Criticism of Syria Is Rejected

Norge fordømmer vold mot sivile i Syria