Siden den tyrkiske erobringen av det bysantinske riket og hovedstaden Konstantinopel på 1400-tallet, har den tyrkiske imperialismen ridd Europa som en mare, med kriger, invasjoner, erobringer, slaveri, diskriminering og undertrykkelse.  Dette varte til helt opp mot vår egen tid da Tyrkia sluttet seg til aksemaktene under første verdenskrig som de tapte, noe som ledet til frigjøringen av […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.