Som oftest er jeg stolt over å være trønder og trondhjemmer. I dag skjemmes jeg. Jeg skjemmes fordi byens folkevalgte under bystyremøtet torsdag kveld med uriktige og ufine angrep på Israel stemte for at Trondheim kommune skal boikotte jøder.

Da Aps Julie Instad Hole la fram forslaget på vegne av Ap, SV, Miljøpartiet og Rødt, sa hun

Dette er en ulovlig okkupasjon. Det går ikke an å betvile det, og det har også FN sagt i flere resolusjoner. Men på tross av FN-resolusjoner og uttalelser fra den internasjonale domstolen i Haag, forverrer staten Israel stadig sin okkupasjonspolitikk. Ulovlige bosettinger utvides, byggingen av muren fortsetter, og palestinerne utsettes for daglig trakassering og møter store hindringer i livene sine. Dette er en politikk Trondheim kommune ikke kan støtte opp under.

I vedtaket heter det blant annet

På tross av FN-resolusjoner og uttalelser fra den internasjonale domstolen i Haag, forverrer staten Israel stadig sin okkupasjonspolitikk. Ulovlige bosettinger utvides, byggingen av muren fortsetter, palestinerne utsettes for daglig trakassering og møter store hindringer i sine dagligliv. Dette er en politikk Trondheim kommune ikke kan støtte opp under. Kommunen ønsker derfor å avstå fra innkjøp av varer og tjenester produsert på okkupert område, heter det i vedtaket

Vedtaket ble fattet med støtte fra Ap, SV, Miljøpartiet de Grønn og Rødt.

Hvor på Vestbredden er de ulovlige bosettingene? Kjenner ikke Trondheims-politikerne til Osloavtalen og inndelingen i A, B og C-soner? Hele ideen om at jøder skulle okkupere deler av Judea og Samaria er i bunn og grunn en feilslutning. Men la oss holde oss til Oslo-avtalen og spørre lokalpolitikerne i Trondheim om hvor jødene bygger ulovlig på Vestbredden?

Hva gjelder sikkerhetsgjerdet må man spørre om det er ulovlig å bygge et gjerde (kun 10 % av «muren» er betong) for å beskytte seg mot angrep? Islamistisk terror i Israel er blitt redusert med over 90 % etter at sikkerhetsgjerdet kom på plass. Norge bygger selv gjerder for å beskytte seg mot migranter – fortrinnsvis muslimske. Vi liker bare ikke å si det høyt.

Trondheim bystyre forsøker å påvirke både Storting og lokalbefolkning i sin «utenrikspolitikk».

Vedtaket fra bystyret torsdag kveld går enda lenger. Bystyret oppfordrer også Stortinget til å vedta en handelsboikott av varer og tjenester produsert på okkupert område, inntil staten Israel innfrir vedtatte FN resolusjoner. Samtidig sender bystyret en oppfordring til kommunens innbyggere til å boikotte varer og tjenester produsert på okkuperte områder.

At man torsdag kveld sendte ut et bud fra Trondheim om at jøder skal boikottes, er ikke til å leve med. Jeg vil ikke at min by skal markeres på antisemittismens verdenskart. Shame on you!

 

Adresseavisen

(Debatten fra Trondheim bystyre kan høres her)