Nytt

Den 20.09.16 hadde St Olavs kirkeakademi møte i Trondheim, med tema «Bygg fred, ikke murer». De to talerne gjenga fra sine nylige Palestinaopphold som såkalte «ledsagere» i Kirkenes verdensråds regi. De fortalte om palestinernes problemer på grunn av israelernes handlemåte, især hvordan de må vente i timevis på å komme gjennom de tidkrevende sjekkpunktene. Den ene «ledsageren» startet med å vise plansjer som skulle illustrere utviklingen i Palestina fra 1946, da hele området var farget grønt, som betydde at det hele var palestinsk, sa han.

Er det sant? Var området palestinsk i 1946? Nei, det var britisk mandatområde som samtlige 51 land i Folkeforbundet lovet jødene at de skulle få ved San Remo konferansen i 1920. Det var jo deres gamle land. FN, som overtok alle Folkeforbundets forpliktelser, tilbød også palestina-araberne en stat der sammen med Israel i 1947. Men mens Israel tok imot tilbudet, takket palestina-araberne nei, og resolusjon 181 ble dermed aldri ratifisert.

Siden da har det vært utallige forsøk på å få til en ordning også for palestina-araberne (som av taktiske grunner tok navnet «palestinere» i 1969). Det mest generøse tilbud kom fra den israelske statsminister Barak på Camp David i 2000. Men Arafat takket nei, snudde på hælen og dro hjem. Etter det begynte den verste terrorbølgen som Israel har opplevd, verre enn noen nasjon før hadde erfart. Hundrevis av palestinske selvmordsbombere og terrorangrep mot sivile drepte på få år omkring 1000 israelere og såret tusenvis av andre, noen ble lemlestet for livet. Israelerne ropte på sin regjering om beskyttelse, og så ble det vedtatt, med bred politisk enighet, å bygge et sikkerhetsgjerde mot Vestbredden der de fleste selvmordsbomberne kom fra, 3 % av det en mur. Ved sjekkpunktene kan de slippe gjennom, etter en skikkelig undersøkelse.

Dette har betydd en kolossal utgift for Israel. Og det skaper bry for dem, så vel som for palestinerne. Men at sikkerhetsgjerdet redder liv er bevist. I 2002, året før byggingen startet, ble 457 israelere drept, i 2009 ble 8 drept. Akademiets motto for sitt møte, «Bygg fred, ikke murer», blir derfor meningsløst. I dagens situasjon er dette gjerdet avgjørende, for at det skal være så pass fred som det er i Israel.

I samme møte fikk vi høre at ordningen med «ledsagere» for palestinerne begynte i 2002, altså mens intifadaen var på sitt verste. Så kommer altså disse velmenende menneskene fra ulike land og blir opplært til å framstille hvordan de «snille» palestinerne blir plaget av de «slemme» israelerne. Og uten å være klar over det, brukes de i den palestinske propagandakrigen!

Ragnhild Sødahl