Palestina­komiteens leder Line Khateeb holder appell under en demonstrasjon ved Jernbane­torget i Oslo den 18. oktober 2023. Foto: Beate Oma Dahle / NTB.

Det er skremmende å se og lese hvordan Europas venstreside viser et innbitt og økende hat mot Israel og jødene. Og europeiske medier er i all hovedsak venstrevridde; vi får ikke informasjon, men propaganda.

BDS (på Vestbredden) og Hamas (i Gaza) bruker palestinerne i sin kamp. Venstresiden bruker palestinerne, de sorte, kvinner og de skeive for sin agenda. Har noen av disse gruppene fått det noe bedre? På NRK er det bare ett lysglimt: Åse Marit Befring. Hun er tilnærmet nøytral, så hun blir nok ikke lenge på post der.

La meg først fastslå noen fakta som er viktige for å forstå situasjonen i Midtøsten. Det er to geografiske områder som er i sentrum, Gaza og Vestbredden. Media fremstiller det som at begge områdene er bosatt av palestinere. Da må vi først definere hva en palestiner er og hva Palestina er.

Navnet «Palestina» ble først tatt i bruk av de romerske myndighetene etter ødeleggelsen av det andre tempelet i år 70 e.Kr. Etter at den jødiske oppstanden mot romerne (66–73 e.Kr.) ble nedkjempet, ble regionen som tidligere var kjent som Judea, omdøpt til Palestina av romerne som en del av straffen for jødenes opprør. «Palestina» ble hentet fra filisterne, en folkegruppe som tidligere hadde bodd i området og som romerne ønsket å assosiere jødene med for å ydmyke dem.

Og dette førte til at jødene måtte flykte fra landet sitt og havnet som flyktninger i mange land rundt Middelhavet. Senere ble de fordrevet fra land etter land, og blant annet i Norge ble de nektet innreise ifølge Grunnloven, «jødeparagrafen» (opphevet i 1851).

Så hva er da en palestiner?

Navnet Palestina er altså navnet romerne brukte om Jødenes land for å ydmyke
jødene. Så hva er da en palestiner? Ordet «palestinere» ble først tatt i bruk etter første verdenskrig som følge av oppløsningen av Det osmanske riket. Palestinerne ble oppfattet som folkeslag først etter andre verdenskrig.

Det betyr at palestinerne på Vestbredden ikke føler seg som samme folk som dem på Gaza-stripen. Begge snakker arabisk, men med forskjellige dialekter, og de har forskjellig kultur. Palestinere på Vestbredden ønsker ikke å bli slått sammen med Gaza-stripen, men ønsker heller en trestatsløsning.

Hva er Gaza-stripen?

Gaza-stripen var en del av Egypt frem til seksdagerskrigen i 1967. Da tapte Egypt krigen de hadde startet og mistet Sinaihalvøya og Gaza-stripen. Israel og Egypt inngikk en fredsavtale. USAs president Jimmy Carter, Egypts president Anwar Sadat og Israels statsminister Menachem Begin signerte en fredsavtale 26. mars 1979. Da fikk Egypt tilbake Sinaihalvøya, men ville ikke ha tilbake Gaza. Dét var etter min mening en stor tabbe.

Hamas ble etablert i 1988 i Gaza for å kjempe mot den israelske okkupasjonen. I 2005 etterkom Israel kravene fra Hamas. Israelerne trakk seg ut av Gaza, og de israelske bosetningene ble fjernet. I 2006 vant Hamas valget i Gaza. Det har ikke vært valg i Gaza siden 2007, og Hamas har deretter hatt full kontroll over området. Utallige angrep fra Hamas mot Israel har ført til strenge grenser mellom Gaza og Israel og Egypt. Jeg vil anta at om Egypt eller Israel hadde åpnet sine grenser til Gaza i dag, ville over 90 prosent av befolkningen der ha flyktet ut fra Gaza-stripen.

Hamas bruker den palestinske befolkningen som levende skjold i sin krigføring mot Israel. Hamas styrer absolutt alt på Gaza-stripen, og å tro at selvstyremyndighetene har noen som helst styringsfart i området, er naivt. Alle pengene går til Hamas. Se på hvordan Hamas bruker palestinerne som skjold, hvordan de gjemmer rakettene, hvordan de velger våpen fremfor mat og medisiner. Om det var valg på Gaza-stripen i morgen, ville 100 prosent stemme på Hamas, fordi alternativet er å bli drept. Ingen i Gaza vil ha fritt valg. Det eneste de ønsker seg, er å komme seg bort derfra.

Og hva er Vestbredden?

Vestbredden er et område som Jordan kriget til seg i 1948. Da ble flere tusen jøder som bodde der, fordrevet som flyktninger, og eiendommene deres ble overtatt av arabere. Slik ble det frem til 1967, seksdagerskrigen, da araberne igjen gikk til krig mot jødene, men tapte. Da tok jødene tilbake Vestbredden. Noen av araberne som bodde der, valgte da å flykte fra sine hjem, som da igjen ble overtatt av jøder. Jeg skriver arabere her, fordi Jordans befolkning i dag hovedsakelig er irakere og syrere.

På Vestbredden bor det i dag en mangfoldig befolkning som inkluderer palestinere, israelere og ulike internasjonale samfunn. Majoriteten av befolkningen er palestinske arabere. I tillegg finnes det israelske bosettere, hovedsakelig jødiske, som har etablert bosetninger på Vestbredden. Disse bosetningene er kontroversielle og har vært et sentralt tema i den israelsk-palestinske konflikten og fredsforhandlingene. Internasjonale organisasjoner og diplomater er også til stede i regionen, og FN-styrker er også til stede i noen områder.

Men det er viktig å merke seg at palestina-araberne på Vestbredden absolutt ikke vil ha Hamas til området. Det er helt feil som Stanghelle sa på nyhetene i dag at «de aller fleste på Vestbredden ønsker Hamas velkommen». De hater Hamas.

Palestina, palestinere og Israel-arabere

En for meg viktig informasjonskilde er den kjente journalisten Bassem Eid fra Vestbredden, som bor i Jeriko, er palestiner og muslim. Han var født i det jødiske kvartal i Jerusalem, men ble siden evakuert. I juni 1966 besluttet jordanske myndigheter å evakuere 500 palestinske familier fra det jødiske kvartalet i Jerusalem til nord i Jerusalem, Shuafat flyktningleir. Ingen kan i dag forklare hvorfor familiene måtte flytte dit. Så det var jordanerne som gjorde ham til en flyktning, sier Bassem Eid. Her er han hos Dennis Prager.

Før 1967 kalte arabere i Israel seg for Israel-arabere, men etter 1967 kaller de seg palestinere. Det var israelerne som ga dem lov til å kalle seg palestinere.

Israel-palestiner: Ca. to millioner Israel-arabere ble til palestinere. De kjenner ikke sin reelle identitet i dag. Araberne i Israel vil ikke ha en jødisk stat, men en stat for innbyggerne i Israel. Spørsmålet blir da:

1. Har Israel lov til å eksistere? Svar: Antagelig.
2. Har Israel lov til å kalle seg en jødisk stat? Svar: Nei, ifølge palestinerne, spesielt palestinernes ledere.

Dette er altså problemets kjerne. Araberne aksepterer ikke en jødisk stat der jødene opprinnelig bodde.

Ekkoet av historien

Det er én viktig ting oppi dette, og det er hva som skjedde under Hitlers styre. Hitler hadde flere møter med stormuftien av Jerusalem, Haj Amin al-Husseini. Da det osmanske kalifatet ble styrtet etter første verdenskrig, ble den muslimske lederen i området, stormuftien av Israel, senere kalt palestiner. Han ble enig med Hitler om å stille to muslimske divisjoner til rådighet for det tyske riket mot et løfte om at Hitler skulle hjelpe stormuftien å få tilintetgjort alle jøder i Midtøsten.

Etter andre verdenskrig følte mesteparten av den tyske befolkningen skam. Men de arabiske SS-soldatene som reiste tilbake til sine hjemland, ble hedret som helter for å ha utryddet så mange jøder. Arabernes forhold til jødene er altså godt kjent lenge før 1948.

Hva nå?

Konfliktene mellom palestinere og andre arabere i alle arabiske land er antagelig verre enn i Israel. Israel inkludert Vestbredden er antagelig den sikreste plassen for palestinere å leve i hele Midtøsten.

Ingen på Vestbredden ønsker at israelerne skal dra, ifølge min kilde. Palestinerne sier at de lever på den beste plassen på jord sammen med israelerne, men de ønsker ikke en jødisk stat.

Jeg hørte en palestiner bli spurt om hva som ville skje om alle israelere en natt dro fra Vestbredden. Han svarte at palestinerne ville begynne å lete etter dem og be dem komme tilbake. Folk i Gaza savner israelerne. Fra den dagen israelerne dro fra Gaza, begynte Gaza å bli et rent helvete, sier palestinerne.

Israelske ledere har gjort to store tabber:

1. I 1977, da Menachem Begin signerte fredsavtalen med Egypt uten å sørge for at hele Gaza ble returnert til Egypt. Men Egypt (Sadat) ville ikke ha Gaza-stripen.

2. Ariel Sharon besluttet å forlate Gaza i 2005. Israelerne skulle aldri ha trukket seg ut uten at Egypt tok tilbake Gaza-stripen.

Vestbredden er i positiv utvikling fordi de har åpen grense med Israel. Det er fredelig der nå.

Om palestinerne fikk valget mellom å leve blant palestinere i Gaza eller blant jødene i Israel, ville alle valgt Israel, men de vil altså ikke ha en jødisk stat!

 

Kjøp Prosessen mot Israel fra Document Forlag!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.