Nytt

Representanter fra Rødt, SV, Ap og Uavhengige vedtok 18. september at Bydel Grorud skal unngå kjøp av israelske varer. Høyre og Fr.p stemte i mot.

Bydelsdirektøren mener at vedtaket ligger utenfor bydelens myndighetsområde. Bydel Grorud gjorde et liknende vedtak i 2010. Dette vedtaket ble kjent ugyldig av bystyret i Oslo.

BU i Bydel Grorud gjorde også et liknende vedtak i juni 2010, det samme gjorde Bydel Gamle Oslo. Disse sakene ble anket inn for bystyret og vedtakene gjort ugyldige.

I vedtaket fra bystyret heter det at «eventuelle tilsvarende framtidige vedtak i andre bydeler som gir administrasjonen i oppdrag å iverksette tiltak for å boikotte Israel eller andre stater, er ugyldige».

Bydel Grorud akter å fortsette boikotten av Israel. Marit Rismyhr (R) omtaler det som en solidaritetshandling for palestinerne.

En av pådriverne for det opprinnelige vedtaket synes det er trist, men ikke overrasket:

– Vi kommer ikke til å trekke vedtaket. Bystyreflertallet prøver å føre en politikk, vi prøver å føre en annen. Dette er en solidaritetshandling som kom etter krigføringen mot det palestinske folk i sommer. Det er et viktig vedtak som gir beskjed til befolkningen i bydelen og skaper oppmerksomhet rundt saken, sier, Maren Rismyhr (R).

For enkelte lokalpolitikere er det viktig å selv føre en utenrikspolitikk.

http://www.dittoslo.no/lokalavisengroruddalen/nyheter-groruddalen/holder-fast-pa-israel-boikott-1.8651088