Forrige torsdag var 200 ungdommer bosatt i Oslo samlet. Det ble arrangert Ungdommens bystyremøte, et møte hvor ungdommene skulle samles om fem saker som skulle sendes over til Oslo bystyre. Det viser seg at ungdommer fra forskjellige steder i Oslo har svært forskjellige syn på hva som er viktig. Ungdom fra Romsås i Groruddalen setter fokus på belysning og sikkerhet. De sier selv at de har ufortjent dårlig rykte. Hvor godt rykte kan man gi et sted hvor ungdommen føler seg utrygg?

Jentene fra Romsås vil ha lys og sikkerhet rundt Romsås senter.

———————————–

– Mange, særlig jenter, synes det er mørkt og skummelt opp fra t-banestasjonen på Romsås. Vi skulle gjerne hatt mer belysning der. Dessuten sliter vi med et ufortjent dårlig rykte, som vi gjerne skulle brukt mer krefter på å rette opp, sier Haddy.

Men, som under bystyremøter generelt, er interessene i byen vår svært forskjellige i øst og vest.

Mens jentene fra Romsås i utgangspunktet var mest opptatt av lokale saker som sikkerhet for ungdom i Grorud bydel, var det i bydelen på Ullern og i Vestre Aker helt andre ting som stod sentralt.

Vestkantungdom bosatt på Frogner er mer opptatt av kollektivtrafikken, de ønsker at T-banen kjører oftere.

Ungdommene fra Frogner hevdet hardnakket at en av de viktigste sakene for dem nettopp var ny sentrumstunell og flere avganger på t- banen.

Overskriften til artikkelen i Lokalavisen Groruddalen forteller oss at ønsket om tiltak for å øke sikkerheten for ungdom på Romsås ikke ble sendt over til Bystyret.

Vil ha sikkerhet, må velge t-bane

http://dittoslo.no/lokalavisengroruddalen/nyheter-groruddalen/vil-ha-sikkerhet-ma-velge-t-bane-1.6781082

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.