Nytt

Oslos ordfører Fabian Stang (H) roser boligområdet Romsås i Groruddalen. Hvis han hadde han kommet til Oslo i dag hadde han valgt Romsås. Kort vei til Marka, badevann, utsikt og relativt kort vei til sentrum kan de fleste enes om er gode sider ved dette området. Mangfoldet som også Fabian Stang er så glad i, er vel heller en av de viktigste årsakene til at etniske nordmenn forlater Romsås og Groruddalen.

Hva går det av en ordfører som bor i et av Oslos mest eksklusive områder, og samtidig klarer å uttale at han egentlig ønsker å bo på Romsås, det billigste området i samme by? Det hele fremstår som noe komisk.

– Hadde jeg kommet til byen i dag, og skulle velge på nytt, hadde jeg bosatt meg på Romsås, sier Osloordfører Fabian Stang, selv bosatt på Frogner.

——————-

– Dette området har alt. Kort vei til marka, kort vei til kommunikasjon inn til sentrum, badedam, utsikt og mangfold. Her skulle jeg gjerne vært med å skape et enda bedre bomiljø, sier ordføreren da Lokalavisen Grorudalen møter ham ved skiløypene ved Romsås kirke.

—————–

– Du er kjent med de store levekårsutfordringene vi har på Romsås?

– Absolutt. Og det viktigste vi gjør er å lage en god skole som kan gi barn forutsetninger for utdannelse og jobb og gode liv, sier Stang.

Hadde Fabian Stang kommet til Oslo i dag, så hadde han statistisk mest sannsynlig vært innvandrer, og Romsås hadde nok vært et helt naturlig valg.

http://dittoslo.no/lokalavisengroruddalen/nyheter-groruddalen/drommen-om-romsas-1.7726349