Nytt

Oslos ordfører, Fabian Stang (H) har besøkt Vestli i forbindelse med at Vestli IL fylte 40 år. I et intervju som Akers Avis gjorde under besøket kommer det frem at det er noen utfordringer i Groruddalen. Det er mange minoritetsforeldre som ikke deltar i nærmiljøet. F.eks er det å stille på dugnad er ikke vanlig i alle kulturer. Dette har vært en velkjent problemstilling i mange år. Nå som minoritetene utgjør ca 48 % av befolkningen i bydel Stovner, hvor Vestli ligger, har Fabian Stang klokkertro på ting skal gå seg til.

Nettopp dugnadsånden har vært et mye omtalt problem i Groruddalen, men ordføreren er sikker på at utfordringene vil bli løst.

– Ikke-etnisk norske foreldre vil med tiden bli vant til å delta på dugnad. Det er ikke vanlig for dem, men det blir det snart, mener ordføreren.

Ordføreren skryter av Vestli som sted. Han omtaler stedet som en idyll. For oss som kjenner bydel Stovner, så har grøntarealene, nærheten til Marka i kombinasjon med nærhet til Oslo sentrum vært viktige grunner for å bo i bydelen. Når ikke-vestlige innvandrere dominerer stadig flere arenaer i bydelen, ser det ut som stadig flere nordmenn velger å flytte. Stang nevner ikke at store deler av Vestli er som å komme til et annet land.

Stang er opptatt av å skryte av Vestli som sted.

– Det er kort vei ned til byen, fine omgivelser og så ligger idrettsplassen midt i et boligområde. Dette er virkelig en idyll.

http://www.groruddalen.no/tok-med-ordfoereren-paa-rebusloep.5054065-77747.html