Arbeidsledigheten har gått ned i bydel Stovner i Groruddalen det siste året. Det er positivt, men www.lokalavisen.no beskriver bydelen med rene ord, for noe er åpenbart galt øverst i Groruddalen.

Bydel Stovner er verst i Oslo

På tross av at man i 2011 har opplevd nedgang har fortsatt Bydel Stovner mest arbeidsledighet i Oslo. Er det lys i enden av tunnelen i det som etter alt å dømme er Oslos mest belastede bydel?

Antirasistisk senter har et kurs for ungdommer som skal søke jobb, men vi kan lese at utgangspunktet er vanskelig.

HAUGENSTUA: På Haugenstua Nærmiljøsenter er 15 ungdommer mellom 16 og 26 år på kurs for å lære teknikker som kan hjelpe de å lettere kommer i jobb.

Gratistiltaket JobbX, i regi av Antirasistisk Senter, viser til at 4 av 5 personer får jobb etter endt kurs. Men utgangspunktet er vanskelig. Bydel Stovner troner fortsatt alene på toppen av arbeidsledighets- og sykefraværsstatistikker i Oslo, og til Lokalavisen Groruddalen forteller unge at de sliter med å få seg jobb.

Det er et problem at ungdom faller fra utdanning, og i bydel Stovner er bekymringen nettopp lav grad av utdanning.

Kleiven går nå inn i en nyopprettet stilling i NAV, som skal sørge for å videreføre satsingen mot ungdom. Hun mener det viktigste for å forebygge arbeidsledighet er å hindre at ungdom faller vekk fra utdanning.

– Man stiller veldig svakt på arbeidsmarkedet om man ikke har særlig kompetanse eller utdanning, og vi er bekymret over at det på Stovner er såpass høy arbeidsledighet og dårlig statistikk på utdanning, sier hun.

Det pekes på at kunnskapshull fra grunnskolen gjør det vanskelig å fullføre videregående utdanning. Det er heller ikke uvanlig at familier ønsker at barna jobber istedenfor å ta utdanning. Når ungdom har vanskeligheter med å få jobb, så kan man jo undre seg hvor disse familiene ordner jobb til sine barn.

– Kunnskapshull fra grunnskolen og mye fravær gir dårlige forutsetninger for å følge undervisningen på videregående nivå. En del ungdommer sliter med psykisk helse og følelsen av ikke å strekke til. I bydelen vår er det også familier som ønsker og trenger at barna jobber og bidrar til økonomien hjemme framfor å gå på skole, sier hun.

Ifølge Kleiven kan NAV tilby veiledning til de som trenger det, men har ikke jobber stående klare til ungdommene som faller ut.

To jenter er intervjuet og de har klare tanker om noen av problemene som bydel Stovner sliter med. Det er ikke fordomsfullt å fortelle hva man ser.

På jobbsøkerkurset har Skaane og Majid sine tanker om Bydel Stovners lite flatterende statistikker.

– Det er mange innvandrergrupper bosatt her i området, og mange har nok problemer med norsk språk og tilpasning til norsk kultur, sier Majid.

Ifølge tall fra NAV kommer bydelen også klart dårligst ut når det gjelder tilgangen på ledige stillinger blant Oslos bydeler. Det bekrefter mistanken Majid og Skaane har. Begge sier de tror mange flytter til andre bydeler fordi de ikke får seg jobb i Bydel Stovner.

http://dittoslo.no/lokalavisengroruddalen/nyheter-groruddalen/bydel-stovner-er-verst-i-oslo-1.6693572

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.