Vedtaket om boikott av Israel som ble gjort av Trondheim bystyre torsdag, kan være ulovlig. Mats Ramo (FrP) har tro på at boikott-vedtaket kan stoppes og viser i avisen Dagen til et lignende vedtak i Sør Trøndelag fylkeskommune fra 2005.

Mats Ramo viser til at fylkestinget gjorde et lignende vedtak i desember 2005. I januar året etter vedtok fylkestinget å utsette iverksettelsen av boikotten etter påtrykk fra Utenriksdepartementet som påpekte at «boikott av Israel er i strid med folkeretten, norsk lov, EØS-avtalen og WTO-avtalen».

Ramo vil møte i neste bystyremøte i Trondheim 8. desember i et forsøk på å stoppe vedtaket.

– Da vil jeg be om en protokolltilførsel der fylkesmannen anmodes om en lovlighetsvurdering av vedtaket 17. november, sier Ramo til Dagen.

Dette er flott, men skaden for byen er allerede skjedd og man må spørre hvor Ramos partikolleger var under behandlingen av saken sist torsdag? De tok ikke engang ordet i debatten. Trondheim mangler opposisjonspolitikere som har kunnskap og mot til å møte trykket fra Arbeiderpartiet, fagbevegelsen og den øvrige venstreside i byen. Ingrid Skjøtskift (H) er én av få i opposisjonen som har markert seg og klart å sette agenda i lokalpolitikken, men også hun snakket mot bedre vitende om okkuperte områder i strid med folkeretten under debatten i Trondheim bystyret torsdag.

Det var bare den harde venstrekjerne med AP, SV, Miljøpartiet de Grønne og Rødt som stemte for boikott, likevel illustrerer denne saken hva som er mulig i denne byen. Det er særlig to forhold som gjør slike vedtak mulige. Det ene er Arbeiderpartiets totale hegemoni der alle partier fra Venstre og KrF til Pensjonistpartiet har valgt å legge seg under Ritas røde vinger. Det andre er en anonym opposisjon. Med unntak av Høyres Ingrid Skjøtskift, er det lite å høre fra opposisjonen. Frustrasjonen brer seg og øyelege Jan Guldahls nylige utmeldelse fra FrP er et synlig tegn på hvor oppgitt lokale FrP-ere begynner å bli.

Ramos varslede protokolltilførsel 8. desember er et ørlite tegn som gir håp om andre tider – også i Trondheim.