De er for lengst blitt sentrale maktpersoner i Ap. Jeg snakker om de unge fremadstormende i Trondheim Ap og AUF som tidlig på 2000-tallet kuppet Ap i byen og brøytet seg veg inn i maktens lokale, regionale og nasjonale korridorer. De skjøv trofaste partiveteraner ut i kulden, og kuppet var så nådeløst og stygt at det fikk tidligere Ap-ordfører Anne-Kathrine Parow til å melde seg ut av partiet. Slik fikk Rita Ottervik hovedrollen og ble byens ordfører i 2003. Menneskene som hjalp henne frem sitter fremdeles rundt henne i ledende politiske posisjoner i byen og i fylket.

I forbindelse med lanseringen av boka «Røde Ritas regime» omtalte en av forfatterne, tidligere ordfører Marvin Wiseth (H) prosessen der de unge erobret makten i Trondheim Ap (Adresseavisen)

Det var det han (Marvin Wiseth, min anm) kaller de tre T-ene som styrte slike prosesser: Trond Giske, Tore O. Sandvik og Tore Nordseth. Sistnevnte er Otterviks ektemann.

Man bør legge til de to O-ene; Ottervik og Olsø. (Henholdsvis ordfører i Trondheim og inntil nylig leder i Sør-Trøndelag Ap). Legger man til Aps gruppeleder i bystyret, Geir Waage som er nær venn av Rune Olsø og gift med leder av Trondheim Arbeiderparti, Hanne Moe Bjørnbet, begynner det å tegne seg et bilde av et lokalt Ap-dynasti.

Nå viser det seg at Rune Olsø nok en gang skaper problemer for Ap-klanen i stiftsstaden. Rune Olsø er 42 år og har sittet i Trondheim bystyre i 22 år. Han har vært kommunalråd, leder i Trondheim Ap og Sør-Trøndelag Ap. Olsø arbeider også som rådgiver i Staur Holding AS, et arbeidsforhold som står sentralt i Olsøs siste skandale, den såkalte Kystad-saken.

Olsø ser ut til å være det svakeste leddet i den Ap-styrte maktkjeden i Trøndelag. Olsø har ved flere anledninger fått kritikk for å blande børs og rådhus. Blir han stadig ledet ut i fristelse? For menigmann ser det ut til at Olsø har det med å benytte sine politiske verv til døråpner for økonomisk vinning, eller «uryddig forretningsdrift» som kommunalråd Geirmund Lykke (KrF) kalte det i fjor da Olsø måtte trekke seg fra kinostyret.

For noen år siden ble det en nasjonal mediesak da Rune Olsø ble Kuppet inn som toppsjef i Entra. Og bakom sang ringreven Trond Giske som visstnok uttalte allerede som elev ved Trondheim Katedralskole at han en dag ville bli statsminister i Norge. Entra-saken skjedde under Giske som næringsminister.

Ap-politiker Rune Olsø fikk toppjobben i det heleide statlige eiendomsselskapet, Entra Eiendom AS, hvor Trond Giske utgjør generalforsamlingen. Giske er mangeårig venn med Olsø.

Denne tvilsomme ansettelsen ble kalt nettverkskorrupsjon og Olsø gikk av med umiddelbar virkning etter kort tid – med god fortjeneste.

Olsø vil få lønn i oppsigelsestiden som er seks måneder. Han vil også få etterlønn i ytterligere tre måneder. Dette tilsvarer om lag 2,4 millioner kroner som han får med seg ut døra.

Den siste uken har Adresseavisen rullet opp det som er blitt kjent som Kystad-saken. Olsø har sans for butikk og med politisk innflytelse kan det være fristende å hjelpe venner. Man kutter noen svinger og omregulerer litt her og litt der. Det er snakk om penger selvfølgelig, flere millioner kroner skulle utbetales til Staur Holding AS når omreguleringen var i boks.

Olsø bedyrer at han ikke har gjort noe ulovlig fordi han har erklært seg inhabil når det har vært nødvendig. Og slik er saken løst, mener Olsø. Dessverre for Olsø så konkluderer kommuneadvokaten noe annerledes. Brudd på straffeloven kan ikke utelukkes, sier han. Kontrollkomiteens leder er enig med kommuneadvokaten og ønsker å poilitianmelde forholdet.

I mars 2015 foreslår Rådmannen å legge området Kystad i Trondheim bak den grønne streken, altså å gi det varig vern. Det er dårlige nyheter for utbyggeren Kystad Vestre AS og PH Utvikling AS (heretter Kystad), ved nå økokrimsiktede Terje Eriksen. De vil nemlig bygge boliger her.

Kystad inngår senere denne våren en avtale om å få hjelp av Staur Holding AS. Ifølge avtalen på til sammen seks millioner kroner skal Staur bistå med reguleringsarbeidet av eiendommene Kystad og Hårstad. I avtalen er det en «uttrykkelig forutsetning» at leveransen foretas av Rune Olsø personlig.

Det er verdt å legge merke til at den som faktisk sto bak forslaget som førte til at Kystad unngikk varig vern, var Olsøs nære venn Geir Waage.

Rune Olsø har også vært innblandet i en annen pikant reguleringssak i Trondheim kommune som Adresseavisen (Pluss-sak) har omtalt.

Slik lyktes de mektige aktørene på Overvik

Dette er historien om hvordan et idyllisk jordbruksområde – stikk i strid med vedtatte planer – i rekordfart ble omregulert til et boligområde med blokker og småhus.

Og stikk i strid med det som ellers er vanlig, fikk de mektige aktørene maksimalt ut av tomten fordi veg og skole ble regulert inn på naboens tomt.

Både naboer, fylkesmann og fagfolk reagerte. Strategidirektør Noralf Størseth i Felleskjøpet Agri var tydelig på hva saken handlet om.

– Skolesaken og veisaken handler prinsipielt sett om akkurat det samme: At utbygger ikke vil ha fellesoppgavene på sin tomt, men dytte dem over på naboens tomt, sier han.

Ap-toppene har vært villige hjelpere for sine investor-venner i utbyggingsbransjen. Ap har sørget for maksimal avkastning på tomtene.

Overvik har flere ganger fått gjennomslag for sine ønsker ved hjelp av forslag fra Ap. Rune Olsø avviser at hans sentrale rolle i partiet, og de tette forbindelse med Overvik-utbyggerne, har hatt betydning for prosessen.

Rune Olsø er blitt flink til å avvise og sno seg unna, men det spørs om grensen nå er nådd også for Ap-pampene i Trondheim. Olsø var tiltenkt som leder for det nye felles Trøndelag Ap, men sentrale Ap-politikere i nord-fylket ville ikke ha Olsø, og han måtte i forrige uke trekke sitt kandidatur.

Hvor lenge skal Ap-toppene verne om Rune Olsø? Rita Ottervik har betegnet avtalene som Olsø har inngått som «svineri», men har fått kritikk for ikke å ha gjort noe mer. Betegnende nok bagatelliserer hun Waages e-poster til Olsø om grønn strek og kaller det en «glipp» at e-postene ble sendt til en som var erklært inhabil i saken. Giske vil ikke gå lenger enn å omtale Olsøs siste krumspring som «en vond sak». Giske vil heller ikke utelukke et comeback for Olsø i fylkesledelsen. Ap-toppene prøver så godt de kan å skjerme hverandre, men de må trå forsiktig – selv i Ap-bastionen Trondheim. Folk er vare på blandingen av politiske tillitsverv, omreguleringer, boligbygging og penger, og om to år er det lokalvalg.

Tragedien i Trondheim er at det ikke finnes noen opposisjon til Ap-muren. Man har en dyktig politiker i kommunalråd Ingrid Skjøtskift (H). Hun setter agenda, men får lite gjort med et fullstendig tannløst FrP på slep. Et FrP som stemmer sammen med Rita og avviser Høyres Ingrid i viktige lokale saker. Sist om lokalisering og kommunale økonomiske garantier på en halv milliard for ny storhall i byen.

Aps utstillingsvindu er blitt så møkkete at pampene har kunnet sno seg i nettverk der få har innsyn. Men alt har en grense og Rune Olsø tøyde strikken litt for langt. Hans bedrifter sammen med en rekordstor gjeld, 26 000 brudd på arbeidsmiljøloven og en eldreomsorg det er slått full alarm om, bringer bud om en epoke som bør være over i 2019.

Kan hende T-ene og O-ene må forlate den politiske scenen slik de engang entret den? Uten aktelse og uten respekt.

 

 

Foto: Staur Holding